Boete Meststoffenwet door gebrek aan toezicht aanwenden mest

mest meststoffenwet
Boete Meststoffenwet door gebrek aan toezicht aanwenden mest

Het verbod om meststoffen in de bodem te brengen geldt niet alleen voor het feitelijk handelen door de agrariër zelf. Het geldt ook ingeval agrariërs derden mest op hun grond laten aanbrengen. Situatie De twee broers G (agrariërs) hebben bij intermediair F mest besteld. Deze mest is geleverd en ook geregistreerd bij (toen) Dienst Regelingen. … Meer lezenBoete Meststoffenwet door gebrek aan toezicht aanwenden mest

Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

De staatssecretaris van economische zaken heeft op 2 juli 2015 een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd. Daarbij heeft zij aangegeven dat het uitgangspunt bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 is en de peildatum van 2 juli 2015. Er zijn melkveehouders die hun melkrundveehouderij hebben verkocht … Meer lezenMelkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

Fosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw
Fosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

Met het oog op het afschaffen van het melkquotum is de melkrundveehouderij zeer gegroeid. De productie van fosfaat door rundvee is zo gestegen, dat deze hoger is dan het plafond dat binnen de Europese Unie is afgesproken. De fosfaatproductie door melkvee moet omlaag, omdat Nederland anders binnen de Europese Unie niet meer in aanmerking komt … Meer lezenFosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

Anticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Anticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?

Met ingang van 1 april 2015 zal het Europese melkquotum vervallen. De staatssecretarissen Dijksma en Mansveld willen voorkomen dat door het afschaffen van het melkquotum de melkveehouderij in Nederland onverantwoord gaat groeien en daardoor de mestproductie onacceptabel uitbreidt. Daarom hebben zij een wetsvoorstel gedaan om het bedrijfsfosfaatoverschot door melkvee tegen te gaan. De wet treedt … Meer lezenAnticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?