Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Claimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk

Oude praktijk: pachtclaim toewijzen Het gebeurt regelmatig dat gebruikers van grond en/of opstallen bij de pachtkamer een pachtovereenkomst “claimen”. Daarbij vordert de gebruiker dan de schriftelijke vastlegging van een met de gebruikgever bestaande pachtrelatie. Tot voor kort gold als vuistregel dat zo’n claim werd toegewezen als de gebruiker de onroerende zaak van de gebruikgever in … Meer lezenClaimen pachtovereenkomst is niet altijd redelijk en billijk