Anticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Anticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?

Met ingang van 1 april 2015 zal het Europese melkquotum vervallen. De staatssecretarissen Dijksma en Mansveld willen voorkomen dat door het afschaffen van het melkquotum de melkveehouderij in Nederland onverantwoord gaat groeien en daardoor de mestproductie onacceptabel uitbreidt. Daarom hebben zij een wetsvoorstel gedaan om het bedrijfsfosfaatoverschot door melkvee tegen te gaan. De wet treedt … Meer lezenAnticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?

Kruiscontrole oppervlakte percelen bedrijfstoeslag en agrarische natuursubsidie

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw
Kruiscontrole oppervlakte percelen bedrijfstoeslag en agrarische natuursubsidie

Europese lidstaten moeten in het kader van bedrijfstoeslagen een geïntegreerd beheers- en controlesysteem opzetten met onder andere een systeem voor identificatie van landbouwpercelen. Nederland heeft dit gerealiseerd in het perceelsregister Agrarisch Areaal Nederland (AAN), dat wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit perceelsregister wordt ook gebruikt voor controle van oppervlakte landbouwgronden voor … Meer lezenKruiscontrole oppervlakte percelen bedrijfstoeslag en agrarische natuursubsidie

Slechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

bodemvervuiling mest
Slechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

Wie dieren houdt op erfverharding riskeert bodemvervuiling door mest. De verontreiniging is afhankelijk van het aantal dieren en de staat van onderhoud van het erf. Op de agrariër rust de verplichting om de verontreiniging tegen te gaan. Daarvoor zijn weinig excuses. Situatie Een agrariër laat zijn dieren dikwijls verblijven op erfverharding. Door zijn slechte staat … Meer lezenSlechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

Wijziging bestemmingsplan via WABO Omgevingsvergunning

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Wijziging bestemmingsplan via WABO Omgevingsvergunning

De realisatie van een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan[1] kan via de WABO. Hiervoor geldt wel een aantal formaliteiten. Onderzoek bestemmingsplan Wie een bouwwerk wil realiseren zal eerst het bestemmingsplan raadplegen. Als het bestemmingsplan het bouwwerk niet zonder meer toestaat, bieden de meeste bestemmingsplannen mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken of dit te … Meer lezenWijziging bestemmingsplan via WABO Omgevingsvergunning

Milieu-effectrapport verplicht bij conserverend bestemmingsplan?

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning
Milieu-effectrapport verplicht bij conserverend bestemmingsplan?

Ook bij een conserverend bestemmingsplan kan een Milieu-effectrapport met een nieuwe passende beoordeling verplicht zijn. Gemeenten die voor hun buitengebied een nieuw conserverend bestemmingsplan willen vaststellen, moeten in een aantal gevallen toch een passende beoordeling laten opstellen. De feitelijke uitbreidingen, die het conserverend bestemmingsplan mogelijk maakt, kunnen mogelijk significant nadelige effecten hebben voor Natura 2000-gebieden. … Meer lezenMilieu-effectrapport verplicht bij conserverend bestemmingsplan?

Het belang om belanghebbende te zijn

belanghebbende voorkeursrecht omgevingsvergunning bouwrecht bestemmingsplan
Het belang om belanghebbende te zijn

Een belanghebbende kan opkomen tegen besluiten van bestuursorganen. Zo kan een belanghebbende opkomen tegen de verlening van een omgevingsvergunning aan een derde of kan hij opkomen tegen wijziging van het bestemmingsplan. De Algemene wet bestuursrecht artikel (1:2 Awb) verstaat onder belanghebbende: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. De jurisprudentie over het begrip … Meer lezenHet belang om belanghebbende te zijn

Verhuurders opgelet: de Warmtewet geldt ook voor u…

warmtewet verhuurders
Verhuurders opgelet: de Warmtewet geldt ook voor u…

… tenminste, als u uw huurder(s) warmte levert door een warmtenet of een centrale verwarmingsinstallatie. Op 1 januari 2014 is – vrij ongemerkt – de Warmtewet met het Warmtebesluit en de Warmteregeling van kracht geworden. De wet biedt kleine eindverbruikers, die vaak verplicht aangesloten zijn, bescherming tegen te hoge tarieven en biedt hun tegelijkertijd leveringszekerheid. … Meer lezenVerhuurders opgelet: de Warmtewet geldt ook voor u…