Risico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond

mest meststoffenwet
Risico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond

Veel boeren willen na de winter weer mest uitrijden. Een mogelijk probleem is dat de grond bevroren of bedekt met sneeuw is. In dat geval is het verboden om mest uit te rijden. Wettelijk kader Het is verboden dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen te gebruiken wanneer de bodem geheel of … Meer lezenRisico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond