fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij

Toekomstige fosfaatrechten en koop

Toekomstige fosfaatrechten en koop

De contouren van het stelsel fosfaatrechten In zijn brief van 3 maart 2016 heeft staatsecretaris van Dam iets meer duidelijkheid gegeven over zijn plannen over het juridische stelsel van de fosfaatrechten. De fosfaatrechten worden per 1 januari 2017 verstrekt, ze worden niet grondgebonden en verhandelbaar. Het wordt een systeem vergelijkbaar met varkens- en pluimveerechten. Wel … Lees verder

mest meststoffenwet

Boete Meststoffenwet door gebrek aan toezicht aanwenden mest

Boete Meststoffenwet door gebrek aan toezicht aanwenden mest

Het verbod om meststoffen in de bodem te brengen geldt niet alleen voor het feitelijk handelen door de agrariër zelf. Het geldt ook ingeval agrariërs derden mest op hun grond laten aanbrengen. Situatie De twee broers G (agrariërs) hebben bij intermediair F mest besteld. Deze mest is geleverd en ook geregistreerd bij (toen) Dienst Regelingen. … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij

Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

De staatssecretaris van economische zaken heeft op 2 juli 2015 een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd. Daarbij heeft zij aangegeven dat het uitgangspunt bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 is en de peildatum van 2 juli 2015. Er zijn melkveehouders die hun melkrundveehouderij hebben verkocht … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw

Fosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

Fosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

Met het oog op het afschaffen van het melkquotum is de melkrundveehouderij zeer gegroeid. De productie van fosfaat door rundvee is zo gestegen, dat deze hoger is dan het plafond dat binnen de Europese Unie is afgesproken. De fosfaatproductie door melkvee moet omlaag, omdat Nederland anders binnen de Europese Unie niet meer in aanmerking komt … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij

Anticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?

Anticiperen op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bij verkoop/verpachten landbouwgrond?

Met ingang van 1 april 2015 zal het Europese melkquotum vervallen. De staatssecretarissen Dijksma en Mansveld willen voorkomen dat door het afschaffen van het melkquotum de melkveehouderij in Nederland onverantwoord gaat groeien en daardoor de mestproductie onacceptabel uitbreidt. Daarom hebben zij een wetsvoorstel gedaan om het bedrijfsfosfaatoverschot door melkvee tegen te gaan. De wet treedt … Lees verder

melkveefosfaat fosfaatrecht foasfaatreductie

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken de Nbw 1998-vergunningen geschorst. Het ammoniakbeleid op basis waarvan deze vergunningen waren verleend, waren geen goede uitwerking van de Habitatrichtlijn. Hoewel het om veel uitspraken gaat, staat in dit artikel slechts de uitspraak van 2 oktober 2013 centraal. Deze ging … Lees verder

mest meststoffenwet

Risico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond

Risico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond

Veel boeren willen na de winter weer mest uitrijden. Een mogelijk probleem is dat de grond bevroren of bedekt met sneeuw is. In dat geval is het verboden om mest uit te rijden. Wettelijk kader Het is verboden dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen te gebruiken wanneer de bodem geheel of … Lees verder