melkveefosfaat fosfaatrecht foasfaatreductie

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

Raad van State haalt ammoniakbeleid Overijssel en Gelderland onderuit

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken de Nbw 1998-vergunningen geschorst. Het ammoniakbeleid op basis waarvan deze vergunningen waren verleend, waren geen goede uitwerking van de Habitatrichtlijn. Hoewel het om veel uitspraken gaat, staat in dit artikel slechts de uitspraak van 2 oktober 2013 centraal. Deze ging … Lees verder

mest meststoffenwet vof derogatie derogatievergunning

Risico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond

Risico’s bij het uitrijden van mest op bevroren grond

Veel boeren willen na de winter weer mest uitrijden. Een mogelijk probleem is dat de grond bevroren of bedekt met sneeuw is. In dat geval is het verboden om mest uit te rijden. Wettelijk kader Het is verboden dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen te gebruiken wanneer de bodem geheel of … Lees verder