Pachtovereenkomst blijkt huur

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond
Pachtovereenkomst blijkt huur

Pachtovereenkomsten van vóór de wetswijziging van 1 september 2007, waar toen geen sprake was van bedrijfsmatige landbouw, vallen nu onder het huurrecht. Deze zijn dus makkelijker opzegbaar. Dit volgt uit het baanbrekende arrest van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem van 15 februari 2011. Situatie Verpachter en pachter zijn in 1988 een schriftelijke pachtovereenkomst aangegaan … Meer lezenPachtovereenkomst blijkt huur

Toeslagrechten komen aan pachter toe

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw
Toeslagrechten komen aan pachter toe

Op 22 juni 2010 heeft de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem (het Hof) uitgemaakt dat de toeslagrechten bij het einde van de pacht volledig toekomen aan de pachter. Eerder was in eerdere procedure bepaald dat de pachter en verpachter ieder voor 50% recht hadden op de toeslagrechten. De verpachter maakt volgens het Hof geen aanspraak … Meer lezenToeslagrechten komen aan pachter toe

Arbitrage en het einde van de maatschap

bedrijfsoverdracht agri
Arbitrage en het einde van de maatschap

Veel agrarische bedrijven worden gedreven in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma. Helaas komt het soms voor dat na verloop van tijd blijkt dat de maten/vennoten niet meer door één deur kunnen. Dat kan te maken hebben met een zakelijk verschil van inzicht, maar ook met wrijvingen in de persoonlijke sfeer. In … Meer lezenArbitrage en het einde van de maatschap

Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

Sinds 1 juli 2005 zijn de regels om op te komen tegen overheidsbesluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu op cruciale punten gewijzigd. De procedures voor deze besluiten staan niet altijd meer open voor iedereen, maar slechts voor belanghebbenden. Verder is de voorbereidingsprocedure vereenvoudigd en geldt deze voor meer besluiten. Tot 1 juli … Meer lezenMinder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

Onjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

bouw bouwplan omgeving
Onjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

Europa houdt van haar beschermde diersoorten. Daarom is het op grond van de Vogelrichtlijn (VRL) en Habitatrichtlijn (HRL) verboden om beschermde diersoorten of hun leefomgeving te verontrusten of te schaden. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. Zo zijn in de VRL en HRL regels opgenomen om van dit verbod af te wijken in het belang van … Meer lezenOnjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

Ruilen zonder bon (juni 2008)

dwangsom boete kinderallimentatie
Ruilen zonder bon (juni 2008)

Stel, je net gekochte vijverkarpers drijven na een dag boven aan het wateroppervlak. Of anders: je flatscreen tv begeeft het een dag nadat de garantie is verlopen. Dit is niet wat je mocht verwachten van je aankoop. Terug in de winkel hoop je op vervanging, herstel of tegemoetkoming. Maar… hopen is niet nodig, want deze … Meer lezenRuilen zonder bon (juni 2008)