Windturbine windmolen subsidie planschade onteigening

Windmolens en planschade

Windmolens en planschade

Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving legaat

Wijziging opbouw vakantiedagen met ingang van 1 januari 2012

Wijziging opbouw vakantiedagen met ingang van 1 januari 2012

De wetswijziging over opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, treedt op 1 januari 2012 in werking. Dinsdag 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Hieronder in het kort de meeste in het oog springende wijzigingen. Oorzaak wijziging: Schultz-arrest van het Europese Hof In januari 2009 heeft het Europese Hof van Justitie het … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving legaat

Europese Hof zet streep door opbouw vakantiedagen bij ziekte (juli 2009)

Europese Hof zet streep door opbouw vakantiedagen bij ziekte (juli 2009)

Recht op vakantie In Nederland heeft iedere werknemer recht op vakantie. Per jaar minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus een werknemer die fulltime werkt heeft recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Uiteraard kunnen er meer vakantiedagen worden bedongen. Recht op vakantie bij ziekte De Nederlandse wet maakt in twee gevallen … Lees verder

ontslagrecht arbeidsrecht

Kennelijk onredelijk ontslag, einde aan de onzekerheid?

Kennelijk onredelijk ontslag, einde aan de onzekerheid?

Reorganisatie In deze economisch zware tijden vragen veel werkgevers ontslag aan voor één of meerdere werknemers bij het UWV Werkbedrijf (voorheen: CWI). Hoewel deze ontslagaanvraag om allerlei verschillende redenen kan, is de meest voorkomende reden de reorganisatie. Dit wordt ook wel het ontslag om economische redenen genoemd. Bij een ontslagaanvraag bij het UWV vraag je … Lees verder

bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri

Arbitrage en het einde van de maatschap

Arbitrage en het einde van de maatschap

Veel agrarische bedrijven worden gedreven in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma. Helaas komt het soms voor dat na verloop van tijd blijkt dat de maten/vennoten niet meer door één deur kunnen. Dat kan te maken hebben met een zakelijk verschil van inzicht, maar ook met wrijvingen in de persoonlijke sfeer. In … Lees verder

auto van de zaak verkeersboete

Verkeersboetes werknemers (juli 2008)

Verkeersboetes werknemers (juli 2008)

Veel werknemers rijden een auto van de zaak. Soms drukt de werknemer het gaspedaal iets te ver in en ontvangt de werkgever daarvoor een verkeersboete. Mag de werkgever deze verkeersboete inhouden op het loon van de werknemer? De Hoge Raad heeft onlangs hierover uitspraak gedaan. Werking oplegging verkeersboetes Wanneer iemand geflitst wordt, krijgt de persoon … Lees verder