dwangsom boete kinderallimentatie WHOA beslag

Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Op 1 april 2013 treden de nieuwe kinderalimentatienormen in werking. Deze nieuwe richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep alimentatienormen. Dit is een werkgroep van rechters die zich bezighoudt met de uniformering van de alimentatieregels. Invoering draagkrachttabel De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Aan de hand hiervan kan eenvoudig berekend worden hoeveel de … Lees verder

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht bestanddeelvorming

Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Kan uit het gedrag van ongehuwd samenwonenden zonder samenlevingscontract een overeenkomst worden afgeleid? Op 8 juni 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. Situatie Partijen hebben in de periode 1992-2005 een affectieve relatie gehad en zij zijn op 1 juni 1993 gaan samenwonen. In 1996 hebben zij samen een huis … Lees verder

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie

Huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

Huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

Als een echtgenoot privégeld gebruikt voor aankopen binnen de huwelijksgemeenschap, krijgt hij bij zijn echtscheiding niet zomaar al dat geld terug. Een echtgenoot die tijdens het huwelijk via een schenking of een erfenis geld ontvangt onder uitsluitingsclausule en besteedt aan de huwelijksgoederengemeenschap, heeft recht op vergoeding bij het einde van het huwelijk. Sinds 1 januari … Lees verder

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

Vanaf welk moment is een verrekenvordering opeisbaar en is er wettelijke rente verschuldigd? Op 2 december 2011 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. De Hoge Raad komt hierin terug op zijn arrest van 6 december 2002. De casus is als volgt Partijen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden … Lees verder

erf erven erfgenaam schuld vof

Ook erfgenamen gebonden aan meerwaardeclausule in leveringsakte

Ook erfgenamen gebonden aan meerwaardeclausule in leveringsakte

Een erfgenaam van een overleden bedrijfsopvolger is gebonden aan de bepalingen van de meerwaardeclausule in de notariële akte. Als peildatum voor de verrekening van de meerwaarde geldt het moment van vervreemding van het bedrijf. Situatie In 2006 heeft moeder het landbouwbedrijf tegen de agrarische waarde (wevab) overgedragen aan haar zoon. Deze waarde ligt lager dan … Lees verder

huwelijkse-voorwaarden-scheiding

Scheiden in crisistijd

Scheiden in crisistijd

Huwelijken en relaties tussen samenwonenden lopen stuk op botsende karakters als belangrijkste oorzaak. Een belangrijke tweede oorzaak is een andere liefde. De recessie waarin we nu zitten verandert daar weinig aan. Een recessie kan leiden tot meer financiële druk en scheidingen. Inmiddels is de kans dat een huwelijk uitloopt op een scheiding ongeveer 1 op … Lees verder

echtscheiding afstorting pensioen DGA erfrecht lijfrente mediation

Juridische gevolgen beëindiging samenleving

Juridische gevolgen beëindiging samenleving

In de praktijk bestaat soms onduidelijkheid over de juridische gevolgen van het beëindigen van de relatie van ongehuwde samenlevers. In een uitspraak van 20 juni 2012 heeft de rechtbank Assen zich hierover uitgelaten in een zaak betreffende een agrarisch ondernemer. Dit artikel gaat in op die uitspraak. Partijen hebben samengewoond en zij hebben geen samenlevingscontract. … Lees verder

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie

Fiscaal partnerschap en scheiden

Fiscaal partnerschap en scheiden

Fiscaal partnerschap is sinds 1 januari 2011 verplicht. Bij echtscheiding eindigt dit fiscaal partnerschap. Dit heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van kosten. Partijen kunnen een onverwachte belastingheffing opgelegd krijgen. Als u wilt scheiden, laat u vooraf informeren over de fiscale gevolgen. Fiscaal partnerschap bij huwelijk Gehuwden zijn elkaars fiscale partner. Fiscale partners kunnen sommige inkomensbestanddelen … Lees verder

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie

Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is vervroegd. Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u besluit te gaan scheiden. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt u een erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule. Onder … Lees verder

echtscheiding afstorting pensioen DGA erfrecht lijfrente mediation

Wat is de succesformule van mediation?

Wat is de succesformule van mediation?

Dit najaar viert men met en in verschillende gelederen het feit dat mediation tien jaar bestaat naast rechtspraak in Nederland. Mediation heeft een plek gekregen in ons rechtssysteem. Wat maakt mediation zo succesvol? Conflicten oplossen Als u of ik een conflict hebben waarvan het niet lukt om dat zelf op te lossen, kan dat conflict … Lees verder