Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht
Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Kan uit het gedrag van ongehuwd samenwonenden zonder samenlevingscontract een overeenkomst worden afgeleid? Op 8 juni 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. Situatie Partijen hebben in de periode 1992-2005 een affectieve relatie gehad en zij zijn op 1 juni 1993 gaan samenwonen. In 1996 hebben zij samen een huis … Meer lezenGevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract

Huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

Als een echtgenoot privégeld gebruikt voor aankopen binnen de huwelijksgemeenschap, krijgt hij bij zijn echtscheiding niet zomaar al dat geld terug. Een echtgenoot die tijdens het huwelijk via een schenking of een erfenis geld ontvangt onder uitsluitingsclausule en besteedt aan de huwelijksgoederengemeenschap, heeft recht op vergoeding bij het einde van het huwelijk. Sinds 1 januari … Meer lezenHuwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

Vanaf welk moment is een verrekenvordering opeisbaar en is er wettelijke rente verschuldigd? Op 2 december 2011 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. De Hoge Raad komt hierin terug op zijn arrest van 6 december 2002. De casus is als volgt Partijen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden … Meer lezenVerrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

Ook erfgenamen gebonden aan meerwaardeclausule in leveringsakte

erf erven erfgenaam schuld
Ook erfgenamen gebonden aan meerwaardeclausule in leveringsakte

Een erfgenaam van een overleden bedrijfsopvolger is gebonden aan de bepalingen van de meerwaardeclausule in de notariële akte. Als peildatum voor de verrekening van de meerwaarde geldt het moment van vervreemding van het bedrijf. Situatie In 2006 heeft moeder het landbouwbedrijf tegen de agrarische waarde (wevab) overgedragen aan haar zoon. Deze waarde ligt lager dan … Meer lezenOok erfgenamen gebonden aan meerwaardeclausule in leveringsakte

Scheiden in crisistijd

huwelijkse-voorwaarden-scheiding
Scheiden in crisistijd

Huwelijken en relaties tussen samenwonenden lopen stuk op botsende karakters als belangrijkste oorzaak. Een belangrijke tweede oorzaak is een andere liefde. De recessie waarin we nu zitten verandert daar weinig aan. Een recessie kan leiden tot meer financiële druk en scheidingen. Inmiddels is de kans dat een huwelijk uitloopt op een scheiding ongeveer 1 op … Meer lezenScheiden in crisistijd

Juridische gevolgen beëindiging samenleving

echtscheiding afstorting pensioen DGA erfrecht lijfrente mediation
Juridische gevolgen beëindiging samenleving

In de praktijk bestaat soms onduidelijkheid over de juridische gevolgen van het beëindigen van de relatie van ongehuwde samenlevers. In een uitspraak van 20 juni 2012 heeft de rechtbank Assen zich hierover uitgelaten in een zaak betreffende een agrarisch ondernemer. Dit artikel gaat in op die uitspraak. Partijen hebben samengewoond en zij hebben geen samenlevingscontract. … Meer lezenJuridische gevolgen beëindiging samenleving

Fiscaal partnerschap en scheiden

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Fiscaal partnerschap en scheiden

Fiscaal partnerschap is sinds 1 januari 2011 verplicht. Bij echtscheiding eindigt dit fiscaal partnerschap. Dit heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van kosten. Partijen kunnen een onverwachte belastingheffing opgelegd krijgen. Als u wilt scheiden, laat u vooraf informeren over de fiscale gevolgen. Fiscaal partnerschap bij huwelijk Gehuwden zijn elkaars fiscale partner. Fiscale partners kunnen sommige inkomensbestanddelen … Meer lezenFiscaal partnerschap en scheiden

Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is vervroegd. Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u besluit te gaan scheiden. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt u een erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule. Onder … Meer lezenErfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Wat is de succesformule van mediation?

echtscheiding afstorting pensioen DGA erfrecht lijfrente mediation
Wat is de succesformule van mediation?

Dit najaar viert men met en in verschillende gelederen het feit dat mediation tien jaar bestaat naast rechtspraak in Nederland. Mediation heeft een plek gekregen in ons rechtssysteem. Wat maakt mediation zo succesvol? Conflicten oplossen Als u of ik een conflict hebben waarvan het niet lukt om dat zelf op te lossen, kan dat conflict … Meer lezenWat is de succesformule van mediation?

Huwelijksgoederengemeenschap en vergoedingsrechten (januari 2009)

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Huwelijksgoederengemeenschap en vergoedingsrechten (januari 2009)

Inleiding Met regelmaat worden er tussen “voormalig” echtgenoten procedures gevoerd over de vraag of bij de vaststelling van vergoedingsrechten aan de huwelijksgoederengemeenschap na investering in het privévermogen van een echtgenoot het nominaliteitsbeginsel of de beleggingsleer moet worden toegepast. Volgens het standaard arrest Kriek/Smit van de Hoge Raad heeft de gemeenschap slechts recht op betaling van … Meer lezenHuwelijksgoederengemeenschap en vergoedingsrechten (januari 2009)