Familieprocesrecht: stuiting verjaring

kinderalimentatie Familieprocesrecht stuiting verjaring
Familieprocesrecht: stuiting verjaring

Inleiding: stuiting verjaring Ex-partners die in een gerechtelijke procedure de getroffen schikking laten vastleggen in een proces-verbaal moeten zich realiseren dat een verjaringstermijn van 5 jaar geldt. Geen 20 jaar zoals de vrouw van mening was. Een proces-verbaal dat tijdens de zitting wordt opgesteld kan niet op een lijn worden gesteld met een rechterlijk vonnis heeft … Meer lezenFamilieprocesrecht: stuiting verjaring

Geen afstorting pensioen bij scheiding DGA

echtscheiding afstorting pensioen DGA
Geen afstorting pensioen bij scheiding DGA

Geen afstorting pensioen bij scheiding DGA Bij scheiding heeft de ex-echtgenoot van een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Verder had de ex-echtgenoot in beginsel recht op afstorting van haar aandeel bij een externe pensioenverzekeraar. Hierin is verandering gekomen. Veel afstortingsverzoeken worden nu afgewezen. Afstorting lijkt … Meer lezenGeen afstorting pensioen bij scheiding DGA

Erfpachter kan achteraf een beroep doen op Europese consumentenbescherming

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht
Erfpachter kan achteraf een beroep doen op Europese consumentenbescherming

Regels in erfpacht voorwaarden kunnen worden getoetst aan de Europese consumenten beschermingsregels zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel deze regels zich richten op het overeenkomstenrecht (koop en diensten) gelden deze ook voor in notariële akten vastgelegde voorwaarden van een erfpachtrecht. Dat is opmerkelijk omdat die regels automatisch overgaan op de … Meer lezenErfpachter kan achteraf een beroep doen op Europese consumentenbescherming

Aanzegging via WhattsApp geldig?

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Aanzegging via WhattsApp geldig?

Sinds 1 januari 2015 moeten werkgevers werknemers met een contract voor bepaalde tijd tijdig informeren over een eventuele verlenging. Deze zogenaamde aanzegverplichting is minimaal een maand voordat een contract voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) afloopt. De kortgeding rechter te Amsterdam moest oordelen of een werkgever aan deze aanzegverplichting had voldaan door in … Meer lezenAanzegging via WhattsApp geldig?

Makelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Makelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

De gemeente ’s-Gravenhage heeft een makelaar terecht mogen weigeren als deskundige bij de taxatie van een woning. Zo luidde het vonnis van de rechtbank. Deze taxatie was nodig voor de heruitgifte van grond in erfpacht. Volgens de algemene voorwaarden moeten de gemeente en de erfpachter overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundigen. De gemeente … Meer lezenMakelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

Wat is waarde bij een verdeling van een agrarische onderneming?

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel
Wat is waarde bij een verdeling van een agrarische onderneming?

Inleiding Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij de vraag wordt gesteld: ‘Wat is de waarde van de onderneming?’ Bij beëindiging van het huwelijk moet de vermogenspositie van de beide echtgenoten worden vastgesteld. Voor agrariërs kan beëindiging van het huwelijk gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. De wet geeft geen richtlijnen voor de waardebepaling … Meer lezenWat is waarde bij een verdeling van een agrarische onderneming?

Eerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Eerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Een onderdeel daarvan is de zogenaamde aanzegplicht bij contracten voor bepaalde tijd. De eerste uitspraken over dit onderwerp zijn op 13 mei 2015 gewezen door een kantonrechter uit Den Haag en uit Leeuwarden. Deze uitspraken luiden … Meer lezenEerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

WWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht
WWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Dit artikel gaat in op het ontslag op staande voet, een situatie die in de praktijk regelmatig voorkomt. Op de mogelijkheid van de ‘switch’ gaat dit artikel niet in. Situatie tot 1 juli 2015 Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, kan hij binnen zes maanden na … Meer lezenWWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Is een woning gemeenschappelijk of privé-eigendom?

huwelijksgoederengemeenschap echtscheiding scheiding
Is een woning gemeenschappelijk of privé-eigendom?

Verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap in verband met echtscheiding. Er is sprake van een woning gekocht met een lening die deels is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Is de woning gemeenschappelijk of privé eigendom? Op 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over dit onderwerp (ECLI:NL:HR:2015:1199). Situatie De casus is als volgt. De vrouw … Meer lezenIs een woning gemeenschappelijk of privé-eigendom?

Lagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht
Lagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht in Nederland grondig. De veranderingen heb ik in mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015” uiteen gezet. Op 11 mei 2015 is lagere regelgeving gepubliceerd die relevant is voor het nieuwe ontslagrecht. Het betreft de Ontslagregeling, de Regeling UWV Ontslagprocedure en twee regelingen over de … Meer lezenLagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd