Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht
Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Als gevolg van dit aangenomen wetsvoorstel wijzigt het arbeidsrecht aanzienlijk. Met ingang van 1 januari 2015 worden veranderingen doorgevoerd ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Voor deze wijzigingen verwijs ik naar mijn artikelen “wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” in … Meer lezenWijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht
Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Inleiding Wanneer een werknemer ziek wordt, ontstaan er voor zowel de werkgever als de werknemer diverse verplichtingen. Een werkgever is bijvoorbeeld gehouden het loon door te betalen aan de zieke werknemer en hij moet proberen om de werknemer zo spoedig mogelijk te laten re-integreren. Een werknemer is ook verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. … Meer lezenWeigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht
Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Na het verschijnen van mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2014 het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Daarbij is wel de motie van de senator Backer c.s. aangenomen. Middels deze motie is voorgesteld om de ingangsdatum van de wetswijzigingen die gepland stonden voor … Meer lezenWetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Inbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht
Inbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

Inleiding Giften zijn handelingen die ertoe strekken dat de schenker wordt verarmd en de verkrijger verrijkt. Is de inbreng van grond tegen verpachte waarde in een maatschap een gift? Hierover oordeelde het hof ’s-Hertogenbosch op 13 augustus 2013. De casus Vader heeft zijn agrarisch bedrijf tegen de verpachte waarde ingebracht in een maatschap met dochter … Meer lezenInbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

De Ragetlieregel uitgelegd

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel
De Ragetlieregel uitgelegd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt voortgezet door overeenkomst bepaalde tijd: opzegging vereist? Inleiding De hoofdregel is dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen wanneer de overeengekomen duur is verstreken. Er is dus geen opzegging vereist voor het laten eindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering hierop is de zogenaamde Ragetlieregel, die in artikel 7:667 lid 4 … Meer lezenDe Ragetlieregel uitgelegd

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

In het verleden zijn al vele pogingen ondernomen om het ontslagrecht gewijzigd te krijgen, maar steeds tevergeefs. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Eind november 2013 is het wetsvoorstel  “Wet Werk en Zekerheid”  ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen voorgesteld in het arbeidsrecht. Mensen met een flexibele arbeidsrelatie moeten … Meer lezenWijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014