WWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
WWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Dit artikel gaat in op het ontslag op staande voet, een situatie die in de praktijk regelmatig voorkomt. Op de mogelijkheid van de ‘switch’ gaat dit artikel niet in. Situatie tot 1 juli 2015 Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, kan hij binnen zes maanden na … Meer lezenWWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Is een woning gemeenschappelijk of privé-eigendom?

huwelijksgoederengemeenschap echtscheiding scheiding
Is een woning gemeenschappelijk of privé-eigendom?

Verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap in verband met echtscheiding. Er is sprake van een woning gekocht met een lening die deels is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Is de woning gemeenschappelijk of privé eigendom? Op 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over dit onderwerp (ECLI:NL:HR:2015:1199). Situatie De casus is als volgt. De vrouw … Meer lezenIs een woning gemeenschappelijk of privé-eigendom?

Lagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Lagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht in Nederland grondig. De veranderingen heb ik in mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015” uiteen gezet. Op 11 mei 2015 is lagere regelgeving gepubliceerd die relevant is voor het nieuwe ontslagrecht. Het betreft de Ontslagregeling, de Regeling UWV Ontslagprocedure en twee regelingen over de … Meer lezenLagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Als gevolg van dit aangenomen wetsvoorstel wijzigt het arbeidsrecht aanzienlijk. Met ingang van 1 januari 2015 worden veranderingen doorgevoerd ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Voor deze wijzigingen verwijs ik naar mijn artikelen “wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” in … Meer lezenWijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Inleiding Wanneer een werknemer ziek wordt, ontstaan er voor zowel de werkgever als de werknemer diverse verplichtingen. Een werkgever is bijvoorbeeld gehouden het loon door te betalen aan de zieke werknemer en hij moet proberen om de werknemer zo spoedig mogelijk te laten re-integreren. Een werknemer is ook verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. … Meer lezenWeigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Na het verschijnen van mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2014 het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Daarbij is wel de motie van de senator Backer c.s. aangenomen. Middels deze motie is voorgesteld om de ingangsdatum van de wetswijzigingen die gepland stonden voor … Meer lezenWetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Inbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch
Inbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

Inleiding Giften zijn handelingen die ertoe strekken dat de schenker wordt verarmd en de verkrijger verrijkt. Is de inbreng van grond tegen verpachte waarde in een maatschap een gift? Hierover oordeelde het hof ’s-Hertogenbosch op 13 augustus 2013. De casus Vader heeft zijn agrarisch bedrijf tegen de verpachte waarde ingebracht in een maatschap met dochter … Meer lezenInbreng tegen de verpachte waarde is géén gift

De Ragetlieregel uitgelegd

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel echtscheiding lijfrente
De Ragetlieregel uitgelegd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt voortgezet door overeenkomst bepaalde tijd: opzegging vereist? Inleiding De hoofdregel is dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen wanneer de overeengekomen duur is verstreken. Er is dus geen opzegging vereist voor het laten eindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering hierop is de zogenaamde Ragetlieregel, die in artikel 7:667 lid 4 … Meer lezenDe Ragetlieregel uitgelegd

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

In het verleden zijn al vele pogingen ondernomen om het ontslagrecht gewijzigd te krijgen, maar steeds tevergeefs. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Eind november 2013 is het wetsvoorstel  “Wet Werk en Zekerheid”  ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen voorgesteld in het arbeidsrecht. Mensen met een flexibele arbeidsrelatie moeten … Meer lezenWijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

Wijziging regeling partneralimentatie

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Wijziging regeling partneralimentatie

Het plan De VVD, PvdA en D66 hebben op 20 juni 2012 een initiatiefnota ingediend om de regeling voor partneralimentatie te wijzigen. Zij willen dat de grondslag, de berekeningsmethode en de duur verandert. De nieuwe grondslag De huidige grondslag voor de betaling van partneralimentatie is de lotsverbondenheid tussen partijen die is ontstaan door het huwelijk … Meer lezenWijziging regeling partneralimentatie