Fiscaal partnerschap en scheiden

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Fiscaal partnerschap en scheiden

Fiscaal partnerschap is sinds 1 januari 2011 verplicht. Bij echtscheiding eindigt dit fiscaal partnerschap. Dit heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van kosten. Partijen kunnen een onverwachte belastingheffing opgelegd krijgen. Als u wilt scheiden, laat u vooraf informeren over de fiscale gevolgen. Fiscaal partnerschap bij huwelijk Gehuwden zijn elkaars fiscale partner. Fiscale partners kunnen sommige inkomensbestanddelen … Meer lezenFiscaal partnerschap en scheiden

Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is vervroegd. Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u besluit te gaan scheiden. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt u een erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule. Onder … Meer lezenErfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

mediation
Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Mediation wordt als alternatieve geschillenoplossing met name gebruikt in het familie- en arbeidsrecht. Toch is mediation ook geschikt om bestuursrechtelijke geschillen op te lossen. Wilma de Jongh, mediation-specialist bij A&S advocaten vertelt: Als mediator heb je een bepaalde rol in het proces en daarin spelen vaak lastige afwegingen. In het proces dat zich gaandeweg voltrok tijdens … Meer lezenOok mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Wat is de succesformule van mediation?

echtscheiding afstorting pensioen DGA erfrecht lijfrente mediation
Wat is de succesformule van mediation?

Dit najaar viert men met en in verschillende gelederen het feit dat mediation tien jaar bestaat naast rechtspraak in Nederland. Mediation heeft een plek gekregen in ons rechtssysteem. Wat maakt mediation zo succesvol? Conflicten oplossen Als u of ik een conflict hebben waarvan het niet lukt om dat zelf op te lossen, kan dat conflict … Meer lezenWat is de succesformule van mediation?

Huwelijksgoederengemeenschap en vergoedingsrechten (januari 2009)

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
Huwelijksgoederengemeenschap en vergoedingsrechten (januari 2009)

Inleiding Met regelmaat worden er tussen “voormalig” echtgenoten procedures gevoerd over de vraag of bij de vaststelling van vergoedingsrechten aan de huwelijksgoederengemeenschap na investering in het privévermogen van een echtgenoot het nominaliteitsbeginsel of de beleggingsleer moet worden toegepast. Volgens het standaard arrest Kriek/Smit van de Hoge Raad heeft de gemeenschap slechts recht op betaling van … Meer lezenHuwelijksgoederengemeenschap en vergoedingsrechten (januari 2009)

Afschrijvingen in relatie tot het bepalen van een draagkracht (juli 2008)

dwangsom boete kinderallimentatie
Afschrijvingen in relatie tot het bepalen van een draagkracht (juli 2008)

Inleiding Afschrijvingen zijn er niet voor niets. Voor goederen die in waarde dalen en te zijner tijd vervangen moeten worden, is afschrijving acceptabel. Voor het vaststellen van alimentatie is discussie mogelijk over het tempo van afschrijving gelet op de fiscaal toegestane mogelijkheden van versnelde en/of willekeurige afschrijvingen. Als er geen sprake is van waardedaling kan … Meer lezenAfschrijvingen in relatie tot het bepalen van een draagkracht (juli 2008)

De duur van partneralimentatie (juni 2008)

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie
De duur van partneralimentatie (juni 2008)

Inleiding Bij het sluiten van een huwelijk beloven echtelieden elkaar “het nodige te verschaffen”. Deze verplichting houdt niet op bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding. Dit artikel gaat in op de wettelijke regeling voor partneralimentatie en de vrijheden die men hierin heeft. 1. Uitgangspunten Een partner die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, heeft … Meer lezenDe duur van partneralimentatie (juni 2008)

Huwelijkse voorwaarden en de echtelijke woning (juni 2008)

huwelijksgemeenschap
Huwelijkse voorwaarden en de echtelijke woning (juni 2008)

Inleiding Over de manier waarop partijen die op huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekeningbeding met elkaar zijn getrouwd moeten afrekenen met betrekking tot de echtelijke woning bestond lange tijd veel onduidelijkheid. Met het arrest Schwanen/Hundscheid II van de Hoge Raad van 27 januari 2006 is er duidelijkheid gekomen. Hieronder wordt de casus geschetst en wordt … Meer lezenHuwelijkse voorwaarden en de echtelijke woning (juni 2008)