Geen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Geen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt in Tynaarlo. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 16 februari 2010 voornoemd bestemmingsplan vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in de bouw van 17 nieuwe woningen in de kern van De Groeve in directe … Meer lezenGeen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

Windmolens en planschade

Windturbine windmolen subsidie planschade
Windmolens en planschade

Begin maart 2011 zijn twee uitspraken van de rechtbank Middelburg gepubliceerd waarbij werd geoordeeld dat eigenaren-omwonenden van planologisch mogelijk gemaakte windmolens recht hebben op planschade. Het betreft uitspraken van 23 december 2010 (LJN: BP 6859 en LJN: BP 6682). Bestemmingsplan De raad van de gemeente Sluis heeft het planologisch mogelijk gemaakt dat in de Hoofdplaatpolder … Meer lezenWindmolens en planschade

Complexwaarde en voorstrook

bouw bouwplan omgeving
Complexwaarde en voorstrook

Inleiding In artikel 40d Onteigeningswet is de egalisatieregel neergelegd, ook wel aangeduid als de complexwaardebenadering. Deze regel is door de wetgever opgenomen om te voorkomen dat bij de verwerving/onteigening ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan eigenaren worden geconfronteerd met een hogere of lagere waarde van de grond ten gevolge van de op hun grond rustende … Meer lezenComplexwaarde en voorstrook

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan alleen bij tijdelijke behoefte

tuinbouw pacht kas
Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan alleen bij tijdelijke behoefte

Burgemeester en wethouders kunnen voor een bepaalde termijn ontheffing verlenen van een bestemmingsplan. Dit kan alleen wanneer het voorziet in een tijdelijke behoefte. De ontheffing duurt maximaal 5 jaar. Na verloop van de termijn moet de ontheffinghouder de met het bestemmingsplan strijdige situatie ongedaan maken. Dat het echt moet gaan om een tijdelijke behoefte blijkt … Meer lezenTijdelijke ontheffing bestemmingsplan alleen bij tijdelijke behoefte

Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

Sinds 1 juli 2005 zijn de regels om op te komen tegen overheidsbesluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu op cruciale punten gewijzigd. De procedures voor deze besluiten staan niet altijd meer open voor iedereen, maar slechts voor belanghebbenden. Verder is de voorbereidingsprocedure vereenvoudigd en geldt deze voor meer besluiten. Tot 1 juli … Meer lezenMinder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)