dwangsom boete kinderallimentatie

Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

Dwangsom en de te trage overheid (december 2009)

In het bestuursrecht wordt vaak gewerkt met vaste termijnen. In veel wettelijke regelingen staan bepalingen inzake beslistermijnen. Daarnaast is er nog de algemene bepaling van artikel 4:13 AWB, waarin staat dat bij gebreke van wettelijke voorschriften in beginsel binnen acht weken na het indienen van de aanvraag een beslissing moet worden genomen. In de praktijk … Lees verder