genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Aankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

Aankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een gemeente op onroerend goed een voorkeursrecht (recht van eerste koop) vestigen, ook als de gemeente op dat moment niet van plan is om dat onroerend goed te kopen en als de gemeente geen aankoopbeleid heeft. Dit blijkt uit een recente uitspraak van 8 april … Lees verder

dertiende-penning-gebied

Hoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht

Hoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht

Agrariërs die in het verleden grond in ‘dertiende-penning-gebied’ hebben gekocht, maar die pas in 2015 op naam hebben gekregen, hoeven de dertiende penning niet te betalen. Zo luidt het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2015 over een geschil tussen enerzijds de heffers van het recht van dertiende penning en anderzijds de agrariërs … Lees verder

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond

Openbare verkoop niet altijd toelaatbaar

Openbare verkoop niet altijd toelaatbaar

Als een beslaglegger onroerend goed openbaar wil verkopen om de vordering die hij heeft voldaan te krijgen, dan kan dat onder omstandigheden niet toelaatbaar zijn. Dat is met name het geval als de geschatte opbrengst bij de openbare verkoop zo weinig opbrengt dat alleen de hypotheekschuld kan worden voldaan. Als de beslaglegger dan toch de … Lees verder

kinderalimentatie Familieprocesrecht stuiting verjaring vaststellingsovereenkomst

Zorgplicht makelaar

Zorgplicht makelaar

Onlangs heeft de Hoge Raad zich twee keer uitgelaten over de zorgplicht van een makelaar. In het ene geval ging het om een verkoop van een voor verhuur geschikt bedrijfspand. De verhuurbare oppervlakte bleek uiteindelijk af te wijken van de te koop aangeboden oppervlakte: 10.185 m² in plaats van 11.940 m². In het andere geval … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid omgevingswet

Koop en boete: 10 procent ineens en/of 3 promille per dag?

Koop en boete: 10 procent ineens en/of 3 promille per dag?

In het geval een partij bij een koop na een sommatie niet nakomt, dan kan de andere partij nakoming én 3 promille van de koopsom per dag als boete opeisen. Als de andere partij daarna ook nog de koop ontbindt, dan kan hij niet daarbovenop nog eens 10% boete opeisen, aldus de rechtbank Rotterdam. De … Lees verder

ruilplan pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond omgevingswet

Onteigening doorkruist overeenkomst tussen gemeente en private persoon

Onteigening doorkruist overeenkomst tussen gemeente en private persoon

Een gemeente maakt gebruik van haar bevoegdheid tot onteigening. Zij is in casu niet gebonden aan privaatrechtelijke afspraken met wederpartij tot wederbeschikbaarstelling en schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is het niet de bedoeling van partijen geweest de bevoegdheid van onteigening uit te sluiten. Dit blijkt uit onderstaande uitspraak van de Hoge Raad. Situatie Een gemeente … Lees verder

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Een koper van een mag ervan uit gaan dat de bouw van de woning of een verbouwing daarvan is geschied met inachtneming van de destijds geldende voorschriften. Dit geldt ook als die voorschriften niet direct te maken hebben met het gebruik van de woning of de veiligheid daarvan (HR 25 februari 2005, LJN AR5383, JOR … Lees verder

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

Strijd met het bestemmingsplan als juridisch gebrek aan woning

Als een verkoper een woning met burgerbestemming garandeert, terwijl het gaat om een (agrarische) bedrijfswoning, is sprake van een juridisch gebrek. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden onlangs bevestigd. Een koper die (lang) na de levering ontdekt dat het gekochte niet voldoet aan het bestemmingsplan kan de verkoper daarvoor aansprakelijk houden. De koper heeft dan geen … Lees verder