Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

vertrouwensbeginsel bouwvergunning schadevergoeding bouwrecht
Minder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

Sinds 1 juli 2005 zijn de regels om op te komen tegen overheidsbesluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu op cruciale punten gewijzigd. De procedures voor deze besluiten staan niet altijd meer open voor iedereen, maar slechts voor belanghebbenden. Verder is de voorbereidingsprocedure vereenvoudigd en geldt deze voor meer besluiten. Tot 1 juli … Meer lezenMinder klachtrecht bij bestemmingswijzigingen en vergunningen (juli 2008)

Onjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

bouw bouwplan omgeving
Onjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar

Europa houdt van haar beschermde diersoorten. Daarom is het op grond van de Vogelrichtlijn (VRL) en Habitatrichtlijn (HRL) verboden om beschermde diersoorten of hun leefomgeving te verontrusten of te schaden. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. Zo zijn in de VRL en HRL regels opgenomen om van dit verbod af te wijken in het belang van … Meer lezenOnjuiste implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn nekt ontwikkelaar