Benno Nijman

T: 085 – 48 77 400
E: bnijman@aens.nl

Praktijk
Benno is gespecialiseerd in het Agrarisch recht. Daarbinnen ligt het zwaartepunt op het pachtrecht. Daarnaast houdt hij zich bezig met landinrichting, geschillen binnen maatschappen en geschillen over de (erf-) opvolging in het agrarisch bedrijf. In de jurisprudentie komt u zijn naam ook tegen in zaken over de handel in vee en over dierziekten. Benno weet dan ook wat er gebeurt in en om het agrarische bedrijf.
A&S Advocaten is veel betrokken in kwesties rond fosfaatrechten. Hijzelf was als advocaat in de procedure rond de fosfaatrechten bij het pachthof in Arnhem. Benno becommentarieert regelmatig arresten in pachtzaken voor het Tijdschrift Agrarisch Recht. Voor de Vereniging Agrarisch Recht heeft hij preadviezen geschreven over de bestrijding van dierziekten en het pachtrecht.

Loopbaan
Benno startte zijn carrière in 1975 bij de politie. In die periode begon hij een studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Na afronding van zijn studie in 1989, vervolgde hij zijn loopbaan als jurist bij rechtsbijstandsverzekeraar ARAG. In 1991 kwam hij in dienst bij A&S Advocaten en in 1997 werd hij beëdigd als advocaat. Sinds 2004 is Benno een van de vennoten.

Persoonlijk
Benno is geboren en getogen op een boerderij in de Achterhoek. Dat hij zijn afkomst en zijn toekomst met elkaar zou verbinden via het agrarisch recht, lag niet alleen daarom voor de hand. Vanuit zijn protestantse achtergrond heeft Benno een goed ontwikkeld rechtsgevoel. In de agrarische sector, waar het meestal gaat om mensen die van hun bedrijf hun leven hebben gemaakt, voelt hij zich thuis. In zijn werk vindt hij vooral de omgang met en interactie tussen mensen interessant. Dat is ook waar hij in zijn vrije tijd graag over leest. Daarnaast speelt hij badminton en is hij graag buiten.

Nevenactiviteiten

  • lid Vereniging voor Agrarisch Recht
  • lid Vereniging Agrarisch Recht Advocaten

Bekijk alle blogs van Benno