geurhinder riool

Deskundigenbericht moet deskundig bericht bevatten

Deskundigenbericht moet deskundig bericht bevatten

Een deskundige moet in zijn deskundigenbericht deskundig berichten over de hem gestelde vraag. Dit klinkt logisch, maar gebeurt niet altijd. Bij gebrek aan een deskundige verklaring kan de rechter dit deskundigenbericht passeren. Het probleem is dat opdrachtgevers hun probleem vaak niet zorgvuldig omschrijven. De deskundige toont in zijn deskundigenbericht wel zijn deskundigheid, maar vergeet antwoord … Lees verder

varkensrechten geurhinder varkens in nood

Cumulatieve geurhinder van twee activiteiten binnen één inrichting

Cumulatieve geurhinder van twee activiteiten binnen één inrichting

Cumulatieve geurhinder van twee activiteiten binnen één inrichting In betreffend geval moet B&W bij vergunningverlening qua geur een gemeenschappelijke beoordeling uitvoeren, ook al heeft de geur twee verschillende toetsingskaders. Situatie Op 10 mei 2016 heeft B&W van Boxmeer een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een varkenshouderij en het realiseren van een mestbewerkings- en verwerkingsinstallatie … Lees verder

pluimvee, kippen

Hinder kan onrechtmatig zijn, ook als wél aan de normen wordt voldaan

Hinder kan onrechtmatig zijn, ook als wél aan de normen wordt voldaan

Bij het beoordelen van de vraag of iemand onvoldoende rekening heeft gehouden met een ander, is niet doorslaggevend of hij aan geldende regels heeft voldaan, en/maar kan wel worden gekeken naar normen/inzichten die nog niet bestonden ten tijde van de hinder. Hinder is niet altijd onrechtmatig De casus die aan deze uitspraak ten grondslag ligt, … Lees verder

paardenhouderij paard in tuin overlast

Een paard in de tuin; lust of last?

Een paard in de tuin; lust of last?

Een paard in de tuin binnen de bebouwde kom? Het idee is leuk, maar de buren zijn er niet altijd blij mee. Het houden van een paard of ander landbouwhuisdier binnen de bebouwde kom kan hinder veroorzaken door geluid en geur. Hieronder volgen enkele mogelijkheden die u kunt ondernemen tegen deze hinder. APV In de … Lees verder