fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie positieve weigering

De rechtszekerheid van een positieve weigering

De rechtszekerheid van een positieve weigering

Een positieve weigering is geen natuurvergunning. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 januari 2024[1]. Veel veehouders vinden dat vervelend, omdat zij bang zijn dat zij misschien later wel een vergunning nodig hebben en deze niet kunnen krijgen, of slechts als zij minder dieren houden. Dat … Lees verder

gezondheidsnormen bodemvervuiling mest geitenhouderij verleasen stikstof

Let op publiekrechtelijke borging bij het verleasen van stikstof

Let op publiekrechtelijke borging bij het verleasen van stikstof

Het verleasen van stikstof is een vorm van extern salderen. Ook bij het verleasen van stikstof moeten partijen aan alle voorwaarden voor extern salderen voldoen. Belangrijk is dat het tijdelijk staken van de saldogevende activiteit ook publiekrechtelijk voldoende is geborgd, bijvoorbeeld door het tijdelijk intrekken van de milieutoestemming van de saldogever. Dit volgt uit een … Lees verder

fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht PAS PAS-wetgeving Strafvervolging fosfaatrechten

Strafvervolging fosfaatrechten: vrijspraak en ‘schuldig zonder straf’

Strafvervolging fosfaatrechten: vrijspraak en ‘schuldig zonder straf’

Dat is de uitkomst van een strafprocedure tegen een zogenaamd knelgeval fosfaatrechten[1]. Overtreding van het uitbreidingsverbod (melkkoeien houden zonder fosfaatrechten) is een economisch delict. Met de overtreding is de schuld in principe gegeven. Dat wil niet zeggen dat het melkveebedrijf per se een straf krijgt of dat het genoten voordeel wordt ontnomen. Goede voorbereiding van … Lees verder

fosfaatrechten afromingspercentage

Handhaving fosfaatrechten: schikken of strijden?

Handhaving fosfaatrechten: schikken of strijden?

Het Openbaar Ministerie heeft de handhaving van fosfaatrechten opgepakt. Veel melkveehouders, die eerder een tekort aan fosfaatrechten hadden, ontvangen een brief van het Openbaar Ministerie (OM) met een transactievoorstel. Wat kun je hiermee? Wat is verstandig? In deze blog ga ik verder in op de achtergrond van deze handhaving van fosfaatrechten en opties, die er … Lees verder

ruilplan pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond omgevingswet toestemmingsvereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming huur en pacht

Publiekrechtelijke toestemming betekent niet automatisch privaatrechtelijke toestemming

Publiekrechtelijke toestemming betekent niet automatisch privaatrechtelijke toestemming

Een gemeente heeft juridisch twee petten. Zij handelt in publiekrechtelijke hoedanigheid als vergunningsverlener en in privaatrechtelijke hoedanigheid als eigenaar van de grond. De twee petten vallen niet naadloos over elkaar. Een gemeente mag een civielrechtelijke toestemming weigeren, ook als zij publiekrechtelijk toestemming verleent, mits dit niet onaanvaardbaar is. De rechtbank Amsterdam deed hierover een uitspraak … Lees verder

gezondheidsnormen bodemvervuiling mest geitenhouderij verleasen stikstof

Diergezondheid en dierenwelzijn beter geregeld (?)

Diergezondheid en dierenwelzijn beter geregeld (?)

Het welzijn van landbouwhuisdieren ligt onder een vergrootglas. De nadelige gevolgen van ziektes willen we zo snel en efficiënt mogelijk de kop in (kunnen) drukken. De maatschappij stelt ook steeds hogere eisen aan het dierenwelzijn. De Europese wetgeving op dit gebied is gewijzigd van een Richtlijn naar een Verordening, zodat deze rechtstreeks bindend is geworden … Lees verder

fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht PAS PAS-wetgeving Strafvervolging fosfaatrechten

Staat aansprakelijk voor schade PAS-melders en PAS-vergunninghouders?

Staat aansprakelijk voor schade PAS-melders en PAS-vergunninghouders?

PAS-bedrijven verkeren al jaren in een impasse. Na de nietigverklaring van de PAS op 29 mei 2019 beschikken PAS-melders niet meer over een geldige toestemming (vergunning) voor hun gemelde activiteiten. Dit geldt ook voor bedrijven waarbij de PAS-vergunning alsnog is vernietigd. Zij verkeren al tijden in onzekerheid over handhaving, legalisatie en mogelijkheden voor verdere bedrijfsuitbreiding. … Lees verder

mest meststoffenwet vof derogatie derogatievergunning

EU-derogatiebeschikking dwingt niet tot intrekking derogatievergunning bij niet-naleving voorwaarden

EU-derogatiebeschikking dwingt niet tot intrekking derogatievergunning bij niet-naleving voorwaarden

Niet-naleving van de derogatievoorwaarden leidt tot veel heibel. De Minister van LNV (RVO) trekt de derogatievergunning in overeenkomstig haar eigen beleid, terwijl de Europese derogatiebeschikking dit niet zomaar voorschrijft. De strakke handhaving met de alles-of-niets-benadering, die wij kennen uit de kinderopvangtoeslagenaffaire, klinkt ook hier door. In deze blog geef ik inzicht in de wettelijke bepalingen … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

Compensatie voor onevenredig nadeel fosfaatrechten ver weg

Compensatie voor onevenredig nadeel fosfaatrechten ver weg

Voor veel melkveehouders is het stelsel van fosfaatrechten een nagel aan hun doodskist. Zelfs in zeer schrijnende situaties verklaarde het College van Beroep voor het bedrijfsleven het beroep tegen de vaststelling van de fosfaatrechten vaak ongegrond. De vaststelling van de fosfaatrechten toont veel parallellen met de kinderopvangtoeslagenaffaire. Veel melkveehouders hopen nu dat er ook compensatie … Lees verder

natuurvergunning

Intrekken natuurvergunning niet zomaar mogelijk

Intrekken natuurvergunning niet zomaar mogelijk

De stikstofcrisis duurt voort. De minister trekt haar hele trukendoos open en laat continu ballonnen op om de crisis te lijf te gaan. Het nieuwste idee (aangedragen door de landsadvocaat) is om natuurvergunningen van veehouders bij Natura 2000-gebieden in te trekken. Afgezien van de perversiteit van deze uitlating is intrekking van een natuurvergunning niet zomaar … Lees verder

Blogs

Sorry, no posts were found.

Pacht en fosfaatrechten

In pachtverhoudingen heeft de verpachter onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de fosfaatrechten van de pachter. Die aanspraak geldt niet in alle gevallen. Dat blijkt uit het arrest dat de pachtkamer…

Vergoedingsrechten

Het komt nogal eens voor dat tijdens een huwelijk, waarin echtgenoten die (voor 2018) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, een echtgenoot een schenking ontvangt. Het geschonken bedrag wordt vervolgens…

Sorry, no posts were found.

[display-posts author_id="14" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]
[display-posts author_id="5" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]