fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie positieve weigering

De rechtszekerheid van een positieve weigering

De rechtszekerheid van een positieve weigering

Een positieve weigering is geen natuurvergunning. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 januari 2024[1]. Veel veehouders vinden dat vervelend, omdat zij bang zijn dat zij misschien later wel een vergunning nodig hebben en deze niet kunnen krijgen, of slechts als zij minder dieren houden. Dat … Lees verder

gezondheidsnormen bodemvervuiling mest geitenhouderij verleasen stikstof

Let op publiekrechtelijke borging bij het verleasen van stikstof

Let op publiekrechtelijke borging bij het verleasen van stikstof

Het verleasen van stikstof is een vorm van extern salderen. Ook bij het verleasen van stikstof moeten partijen aan alle voorwaarden voor extern salderen voldoen. Belangrijk is dat het tijdelijk staken van de saldogevende activiteit ook publiekrechtelijk voldoende is geborgd, bijvoorbeeld door het tijdelijk intrekken van de milieutoestemming van de saldogever. Dit volgt uit een … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Hoge Raad: aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

Op 15 december 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag aan wie fosfaatrechten toekomen aan het einde van de pachtovereenkomst. De Hoge Raad heeft in lijn met het advies van de procureur-generaal geoordeeld dat de verpachter aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van de pachter. Toetsingskader De vraag of … Lees verder

fosfaatrechten afromingspercentage

Fosfaatrechten onder fosfaatplafond: afromingspercentage eindelijk omlaag!

Fosfaatrechten onder fosfaatplafond: afromingspercentage eindelijk omlaag!

Het afromingspercentage bij (ver)koop fosfaatrechten is verlaagd naar 10%. Uit de monitoring door de RVO van het aantal ontvangen kennisgevingen van overgang van fosfaatrechten en het tempo van registratie daarvan blijkt dat het totaal aantal geregistreerde fosfaatrechten tussen 14 en 20 april 2022 onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat is gekomen. De Meststoffenwet … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

Compensatie voor onevenredig nadeel fosfaatrechten ver weg

Compensatie voor onevenredig nadeel fosfaatrechten ver weg

Voor veel melkveehouders is het stelsel van fosfaatrechten een nagel aan hun doodskist. Zelfs in zeer schrijnende situaties verklaarde het College van Beroep voor het bedrijfsleven het beroep tegen de vaststelling van de fosfaatrechten vaak ongegrond. De vaststelling van de fosfaatrechten toont veel parallellen met de kinderopvangtoeslagenaffaire. Veel melkveehouders hopen nu dat er ook compensatie … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

Vergaande stikstof gevolgen voor bestemmingsplannen buitengebied (PAS)

Vergaande stikstof gevolgen voor bestemmingsplannen buitengebied (PAS)

Het bestemmingsplan voor het buitengebied Halderberge biedt melkveehouderijen ontwikkelingsmogelijkheden. De Brabantse Milieufederatie, hierna: BMF, vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met nieuwbouw of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee en heeft daarom beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Uit de uitspraak blijkt dat het falen van het … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie positieve weigering

PAS: perspectieven agro-sector na advies Commissie Remkes

PAS: perspectieven agro-sector na advies Commissie Remkes

Update PAS: Woensdag 25 september presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) het eerste deel van haar advies over de stikstofproblematiek. De commissie raadt saneringsmaatregelen aan voor veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Advies Op 29 mei jl. zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de PAS. De Afdeling oordeelde … Lees verder

fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht PAS PAS-wetgeving Strafvervolging fosfaatrechten

Pacht en fosfaatrechten: het eindarrest

Pacht en fosfaatrechten: het eindarrest

In een arrest van 24 september 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:7664) heeft de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem een eindoordeel gegeven over de aanspraken van pachter en verpachter op het fosfaatrecht. De algemene uitgangspunten formuleren het gerechtshof in het arrest van 26 maart 2019. Daarin is uitgemaakt dat fosfaatrecht in beginsel van de pachter is, maar dat in … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

IDL-rapport fosfaatrechten moet reëel beeld geven

IDL-rapport fosfaatrechten moet reëel beeld geven

Het CBb behandelt systematisch de beroepen over de fosfaatrechten. Steeds meer uitspraken druppelen binnen, ook over melkveehouders, die voor of rond 2 juli 2015 een nieuwe stal bouwden. Over de onomkeerbare investeringsverplichtingen en de IDL, die een melkveehouder lijdt, is het CBb snoeihard. Ook schrijnende gevallen worden afgewezen. Het CBb is ook hard over ingediende … Lees verder

fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht PAS PAS-wetgeving Strafvervolging fosfaatrechten

PAS: stand van zaken

PAS: stand van zaken

Eerder schreef ik dat de Raad van State een streep heeft gezet door het PAS. Gezien de recente ontwikkelingen, is het tijd voor een update. Tijdens het wetgevingsdebat over het PAS in de Eerste Kamer in 2014 is de termijn voor de evaluatie van de PAS aan de orde gekomen. Destijds was het voornemen om … Lees verder