Ouderdomsclausule

agrarische bedrijfswoning plattelandswoning ouderdomsclausule
Ouderdomsclausule

Recentelijk heeft het hof ’s-Hertogenbosch een interessante uitspraak gedaan over de verkoop van een woonboerderij van circa 200 jaar waarin bij de standaard NVM-overeenkomst als extra bepaling een ouderdomsclausule is opgenomen. In deze procedure hebben de kopers de verkopers aangesproken op non-conformiteit. Daarbij is van belang dat in de verkoopbrochure was opgenomen dat dat de … Meer lezenOuderdomsclausule

Terugleveringsbeding onroerende zaken

huwelijksgemeenschap Voorkeursrecht koopoptie terugleveringsbeding
Terugleveringsbeding onroerende zaken

Inleiding Is een overeenkomst, waarbij onroerende zaken worden geparkeerd bij derden om schuldeisers verhaal te voorkomen, geldig? Deze vraag staat centraal in een geschil tussen een vader en zijn dochters en schoonzoon, hierna gezamenlijk te noemen: “de kinderen”. Op 21 november 2017 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in deze zaak (ECLI:NL:GHARL:2017:10175). Feiten Partijen zijn … Meer lezenTerugleveringsbeding onroerende zaken

Gaat een opdracht tot verkoopbemiddeling over op erfgenamen?

verkoop koop verkoopbemiddeling overlijden erfgenamen
Gaat een opdracht tot verkoopbemiddeling over op erfgenamen?

Een makelaar stelde mij de vraag hoe het juridisch zit als een opdrachtgever aangaande verkoopbemiddeling overlijdt tijdens de opdracht. In dit artikel besteed ik hier aandacht aan. Een opdracht tot verkoopbemiddeling is een vorm van een overeenkomst van opdracht. Onderstaande geldt ook voor andere overeenkomsten van opdracht tot dienstverlening tussen de opdrachtgever en de NVM … Meer lezenGaat een opdracht tot verkoopbemiddeling over op erfgenamen?

Mondelinge ontbinding koopovereenkomst via vertegenwoordigingsbevoegde makelaar

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht
Mondelinge ontbinding koopovereenkomst via vertegenwoordigingsbevoegde makelaar

Mondelinge ontbinding koopovereenkomst via vertegenwoordigingsbevoegde makelaar Meestal treedt de makelaar op als bemiddelaar. De makelaar is dan slechts een ‘bode’ voor zijn opdrachtgever. Hij mag geen rechtshandelingen verrichten (zelfstandig instemmen met de koop etc). Dat is anders als de verkoper of koper met zijn makelaar afspreekt dat de makelaar optreedt als vertegenwoordiger. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden … Meer lezenMondelinge ontbinding koopovereenkomst via vertegenwoordigingsbevoegde makelaar

Voorkeursrecht of onvoorwaardelijke koopoptie?

Voorkeursrecht koopoptie Uitvoerbaar bij voorraad pacht
Voorkeursrecht of onvoorwaardelijke koopoptie?

Omdat partijen tekstueel uitdrukkelijk onderscheid maakten tussen een koopoptie en een voorkeursrecht, vindt het gerechtshof dat die afspraak moet worden nagekomen. Onderscheid Voor een goed begrip sta ik eerst stil bij het verschil tussen deze termen. Bij een voorkeursrecht (ook wel genoemd: recht van eerste koop) staat nog niet vast dat een partij het recht … Meer lezenVoorkeursrecht of onvoorwaardelijke koopoptie?

Veilingkoper tussen wal en schip

veiling koper huis kopen WOZ pacht
Veilingkoper tussen wal en schip

Een veilingkoper loopt een risico als hij op de veiling een zaak koopt van een beslaglegger op basis van een niet onherroepelijke uitspraak. In mei 2016 heeft het hof Den Bosch bepaald dat een veilingkoper niet wordt beschermd als later blijkt dat de beslaglegger niet mocht verkopen. Het gevolg is dat de oorspronkelijke eigenaar, eigenaar … Meer lezenVeilingkoper tussen wal en schip

Verbod op minnelijke onteigening

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht
Verbod op minnelijke onteigening

Bij een vrijwillige grondverkoop aan de overheid kan de koopsom in beginsel niet worden berekend als ware het een onteigeningsschadeloosstelling, als de betreffende overheid niet van plan is om het betreffende object desnoods te onteigenen. Althans, dat kan uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 1 juli 2015 worden afgeleid. Situatieschets De in Harlingen … Meer lezenVerbod op minnelijke onteigening

Makelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Makelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

De gemeente ’s-Gravenhage heeft een makelaar terecht mogen weigeren als deskundige bij de taxatie van een woning. Zo luidde het vonnis van de rechtbank. Deze taxatie was nodig voor de heruitgifte van grond in erfpacht. Volgens de algemene voorwaarden moeten de gemeente en de erfpachter overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundigen. De gemeente … Meer lezenMakelaar geweigerd als partijdige deskundige bij een taxatie

Aankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening
Aankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een gemeente op onroerend goed een voorkeursrecht (recht van eerste koop) vestigen, ook als de gemeente op dat moment niet van plan is om dat onroerend goed te kopen en als de gemeente geen aankoopbeleid heeft. Dit blijkt uit een recente uitspraak van 8 april … Meer lezenAankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

Hoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht

dertiende-penning-gebied
Hoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht

Agrariërs die in het verleden grond in ‘dertiende-penning-gebied’ hebben gekocht, maar die pas in 2015 op naam hebben gekregen, hoeven de dertiende penning niet te betalen. Zo luidt het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2015 over een geschil tussen enerzijds de heffers van het recht van dertiende penning en anderzijds de agrariërs … Meer lezenHoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht