Kan de door fipronil gedupeerde pluimveehouder zijn schade verhalen op de toezichthouder?

pluimvee, kippen
Kan de door fipronil gedupeerde pluimveehouder zijn schade verhalen op de toezichthouder?

Pluimveehouders die hun stallen lieten schoonspuiten met het verboden middel fipronil hebben weinig kansrijke mogelijkheden om hun schade direct te verhalen. Het bedrijf Chickfriend die het middel gebruikte biedt vermoedelijk geen verhaal, de verzekeraars dekken de schade niet en het noodfonds voor de pluimveesector keert zonder aanpassing van de voorwaarden niet uit. Maar gaat de … Meer lezenKan de door fipronil gedupeerde pluimveehouder zijn schade verhalen op de toezichthouder?

“Werkkippen” zijn geen veehouderij

kippen veehouderij
“Werkkippen” zijn geen veehouderij

Het houden van 100 kippen is geen veehouderij in de zin van de Wgv. Een coniferenkweker die 100 kippen houdt om onkruid te laten wieden, is daarom geen veehouder. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor een eigen bedrijfswoning, geldt qua geur daarom niet een vaste afstand van 50 m tot de buurman die kalverhouder is. … Meer lezen“Werkkippen” zijn geen veehouderij

Paardenhouderij en milieu-afstanden

paardenhouderij paard in tuin overlast
Paardenhouderij en milieu-afstanden

Milieuafstanden voor de paardenhouderij De paardenhouderij kent vele verschijningsvormen. De meeste daarvan zijn gebonden aan wettelijke milieuregels. Dit artikel gaat in hoofdlijnen in op de afstandsnormen in het kader van milieu. Paardenhouderij is een veehouderij. Paarden worden op veel manieren gehouden. Het kan gaan om een manege, een stoeterij, een fokcentrum. In al deze vormen … Meer lezenPaardenhouderij en milieu-afstanden

Nertsenhouderij tóch terecht verboden

nerts pelsdier
Nertsenhouderij tóch terecht verboden

Volgens het gerechtshof Den Haag is de nertsenhouderij op goede gronden verboden. Dat blijkt uit het arrest van 10 november 2015. Vorig jaar had de rechtbank de wet buiten werking gesteld, maar dat had volgens het hof niet mogen gebeuren. Vanaf 15 januari 2013 is het in Nederland verboden om een pelsdier (vaak een nerts) … Meer lezenNertsenhouderij tóch terecht verboden

Slechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

bodemvervuiling mest
Slechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

Wie dieren houdt op erfverharding riskeert bodemvervuiling door mest. De verontreiniging is afhankelijk van het aantal dieren en de staat van onderhoud van het erf. Op de agrariër rust de verplichting om de verontreiniging tegen te gaan. Daarvoor zijn weinig excuses. Situatie Een agrariër laat zijn dieren dikwijls verblijven op erfverharding. Door zijn slechte staat … Meer lezenSlechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

Hobbydieren in strijd met de bestemming wonen

kraaiende haan overlast hobbydieren
Hobbydieren in strijd met de bestemming wonen

Regelmatig komt het voor dat mensen in hun achtertuin veel (grote) hobbydieren houden. Soms loopt het aantal uit de hand, waardoor het perceel meer een kinderboerderij lijkt. Derden die overlast ervaren door deze dieren kunnen de gemeente vragen om handhaving van het bestemmingsplan, omdat het aantal dieren niet meer is te rijmen met de functie … Meer lezenHobbydieren in strijd met de bestemming wonen

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

De GGD vindt wonen bij megastallen ongezond. Daarom wil zij burgers beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers uit megastallen. Volgens de GGD moeten er wettelijke minimumafstanden komen tot nieuwe stallen. Naar verwachting is dit nog niet zo snel werkelijkheid. Wettelijk kader vergunning Wie een megastal wil bouwen moet beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen en mliieu (voorheen … Meer lezenVolksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal