gezondheidsnormen bodemvervuiling mest geitenhouderij verleasen stikstof

Mishandeling landbouwhuisdieren en gevolgen subsidie

Mishandeling landbouwhuisdieren en gevolgen subsidie

Veel landbouwers ontvangen rechtstreekse betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze vormen vaak een noodzakelijke inkomensondersteuning. Rechtstreekse betalingen vormen een subsidie waaraan veel voorwaarden zijn verbonden. Wie zijn vee niet goed verzorgt (of zelfs mishandelt) riskeert (gedeeltelijke) intrekking van de rechtstreekse betaling en mogelijk strafvervolging. Dit geldt ook als slechts een kleine … Lees verder

pluimvee, kippen

Kan de door fipronil gedupeerde pluimveehouder zijn schade verhalen op de toezichthouder?

Kan de door fipronil gedupeerde pluimveehouder zijn schade verhalen op de toezichthouder?

Pluimveehouders die hun stallen lieten schoonspuiten met het verboden middel fipronil hebben weinig kansrijke mogelijkheden om hun schade direct te verhalen. Het bedrijf Chickfriend die het middel gebruikte biedt vermoedelijk geen verhaal, de verzekeraars dekken de schade niet en het noodfonds voor de pluimveesector keert zonder aanpassing van de voorwaarden niet uit. Maar gaat de … Lees verder

kippen veehouderij

“Werkkippen” zijn geen veehouderij

“Werkkippen” zijn geen veehouderij

Het houden van 100 kippen is geen veehouderij in de zin van de Wgv. Een coniferenkweker die 100 kippen houdt om onkruid te laten wieden, is daarom geen veehouder. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor een eigen bedrijfswoning, geldt qua geur daarom niet een vaste afstand van 50 m tot de buurman die kalverhouder is. … Lees verder

paardenhouderij paard in tuin overlast

Paardenhouderij en milieu-afstanden

Paardenhouderij en milieu-afstanden

Milieuafstanden voor de paardenhouderij De paardenhouderij kent vele verschijningsvormen. De meeste daarvan zijn gebonden aan wettelijke milieuregels. Dit artikel gaat in hoofdlijnen in op de afstandsnormen in het kader van milieu. Paardenhouderij is een veehouderij. Paarden worden op veel manieren gehouden. Het kan gaan om een manege, een stoeterij, een fokcentrum. In al deze vormen … Lees verder

nerts pelsdier

Nertsenhouderij tóch terecht verboden

Nertsenhouderij tóch terecht verboden

Volgens het gerechtshof Den Haag is de nertsenhouderij op goede gronden verboden. Dat blijkt uit het arrest van 10 november 2015. Vorig jaar had de rechtbank de wet buiten werking gesteld, maar dat had volgens het hof niet mogen gebeuren. Vanaf 15 januari 2013 is het in Nederland verboden om een pelsdier (vaak een nerts) … Lees verder

gezondheidsnormen bodemvervuiling mest geitenhouderij verleasen stikstof

Slechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

Slechte erfverharding en bodemvervuiling door mest

Wie dieren houdt op erfverharding riskeert bodemvervuiling door mest. De verontreiniging is afhankelijk van het aantal dieren en de staat van onderhoud van het erf. Op de agrariër rust de verplichting om de verontreiniging tegen te gaan. Daarvoor zijn weinig excuses. Situatie Een agrariër laat zijn dieren dikwijls verblijven op erfverharding. Door zijn slechte staat … Lees verder

kraaiende haan overlast hobbydieren

Hobbydieren in strijd met de bestemming wonen

Hobbydieren in strijd met de bestemming wonen

Regelmatig komt het voor dat mensen in hun achtertuin veel (grote) hobbydieren houden. Soms loopt het aantal uit de hand, waardoor het perceel meer een kinderboerderij lijkt. Derden die overlast ervaren door deze dieren kunnen de gemeente vragen om handhaving van het bestemmingsplan, omdat het aantal dieren niet meer is te rijmen met de functie … Lees verder

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie positieve weigering

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

Volksgezondheid (nog) geen toetsingskader bouwen megastal

De GGD vindt wonen bij megastallen ongezond. Daarom wil zij burgers beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers uit megastallen. Volgens de GGD moeten er wettelijke minimumafstanden komen tot nieuwe stallen. Naar verwachting is dit nog niet zo snel werkelijkheid. Wettelijk kader vergunning Wie een megastal wil bouwen moet beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen en mliieu (voorheen … Lees verder