DNA-onderzoek kinderalimentatie ingangsdatum

Ingangsdatum wijziging kinderalimentatie

Ingangsdatum wijziging kinderalimentatie

Wanneer twee gescheiden ouders beiden gezag uitoefenen over een of meer kinderen zijn ze verplicht om kinderalimentatie te betalen. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Het netto besteedbaar inkomen van ouders en de leeftijd van de kinderen spelen mee … Lees verder

DNA-onderzoek kinderalimentatie ingangsdatum

Kinderalimentatie: voorzien in de behoefte van het kind!

Kinderalimentatie: voorzien in de behoefte van het kind!

Ouders hebben contractsvrijheid als zij afspraken maken over kinderalimentatie. Zij mogen naar eigen inzicht afspraken maken mits die overeenstemmen met de plicht om te voorzien in de kosten van hun kinderen. Meer betalen dan de behoefte van de kinderen mag, minder niet. De afspraken over kinderalimentatie worden begrensd door dwingendrechtelijke regels. Hoge Raad 19 maart … Lees verder

dwangsom boete kinderallimentatie WHOA beslag vergoedingsrechten

Indexering alimentatie 2019 bekend

Indexering alimentatie 2019 bekend

Kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks van rechtswege geïndexeerd, zodat de bedragen worden aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Met ingang van 1 januari 2019 gaat de alimentatie met 2% omhoog. U dient de indexering zelf toe te passen. Zo nodig kunt u uw voormalig partner hierop wijzen. Een handige rekentool is te vinden op de website … Lees verder

kinderalimentatie Familieprocesrecht stuiting verjaring vaststellingsovereenkomst

Kinderalimentatie en jongmeerderjarige kinderen

Kinderalimentatie en jongmeerderjarige kinderen

Ouders zijn wettelijk verplicht om hun kinderen tot 21 jaar te onderhouden en moeten voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen dmv kinderalimentatie. Over deze onderhoudsplicht bestaan bij gescheiden ouders misverstanden. Kinderalimentatie: van rechtswege Als een kind 18 jaar en hierdoor meerderjarig wordt, wordt de verschuldigde kinderalimentatie aan de ouder van … Lees verder

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie voorhuwelijkse huwelijkse voorwaarden

Wijziging regeling partneralimentatie

Wijziging regeling partneralimentatie

Het plan De VVD, PvdA en D66 hebben op 20 juni 2012 een initiatiefnota ingediend om de regeling voor partneralimentatie te wijzigen. Zij willen dat de grondslag, de berekeningsmethode en de duur verandert. De nieuwe grondslag De huidige grondslag voor de betaling van partneralimentatie is de lotsverbondenheid tussen partijen die is ontstaan door het huwelijk … Lees verder

dwangsom boete kinderallimentatie WHOA beslag vergoedingsrechten

Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Op 1 april 2013 treden de nieuwe kinderalimentatienormen in werking. Deze nieuwe richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep alimentatienormen. Dit is een werkgroep van rechters die zich bezighoudt met de uniformering van de alimentatieregels. Invoering draagkrachttabel De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Aan de hand hiervan kan eenvoudig berekend worden hoeveel de … Lees verder

dwangsom boete kinderallimentatie WHOA beslag vergoedingsrechten

Afschrijvingen in relatie tot het bepalen van een draagkracht (juli 2008)

Afschrijvingen in relatie tot het bepalen van een draagkracht (juli 2008)

Inleiding Afschrijvingen zijn er niet voor niets. Voor goederen die in waarde dalen en te zijner tijd vervangen moeten worden, is afschrijving acceptabel. Voor het vaststellen van alimentatie is discussie mogelijk over het tempo van afschrijving gelet op de fiscaal toegestane mogelijkheden van versnelde en/of willekeurige afschrijvingen. Als er geen sprake is van waardedaling kan … Lees verder

scheiding geld erfenis schuld huwelijkse voorwaarden alimentatie voorhuwelijkse huwelijkse voorwaarden

De duur van partneralimentatie (juni 2008)

De duur van partneralimentatie (juni 2008)

Inleiding Bij het sluiten van een huwelijk beloven echtelieden elkaar “het nodige te verschaffen”. Deze verplichting houdt niet op bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding. Dit artikel gaat in op de wettelijke regeling voor partneralimentatie en de vrijheden die men hierin heeft. 1. Uitgangspunten Een partner die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, heeft … Lees verder