ontslagrecht arbeidsrecht

Sociaal akkoord: wijzigingen inzake bepaalde tijd contracten

Sociaal akkoord: wijzigingen inzake bepaalde tijd contracten

Het sociaal akkoord dat 11 april 2013 is gesloten, bevat niet alleen voorgenomen wijzigingen inzake het ontslagrecht. Ook op andere vlakken zou het arbeidsrecht moeten wijzigen. Zo zouden bijvoorbeeld de regels inzake bepaalde tijd contracten moeten veranderen. Hoewel het kabinet en de sociale partners het belang van flexarbeid voor de economie wel inzien, menen zij … Lees verder

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht monddoodclausule

Sociaal akkoord: hervormingen ontslagrecht

Sociaal akkoord: hervormingen ontslagrecht

Op 11 april 2013 heeft het kabinet met de sociale partners het zogenaamde “sociaal akkoord” bereikt. Het arbeidsmarktbeleid voor de aankomende jaren is hierin uitgestippeld. Onderdeel hiervan is het ontslagrecht. Zoals ook te lezen is in mijn eerdere artikel (“Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht”), was het kabinet van plan om het ontslagrecht aanzienlijk te wijzigen. Daarbij vroeg … Lees verder

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel echtscheiding lijfrente

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Partijen kunnen een overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, als zij ook overeenstemming hebben over de voorwaarden. Sinds oktober 2006 heeft deze manier van beëindigen van arbeidsovereenkomsten een enorme vlucht genomen. Waar voorheen nog formeel ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gevraagd, de zogenaamde pro-forma ontbindingsprocedures, is dit sinds oktober 2006 niet meer nodig. Dit heeft te … Lees verder

ontslagrecht arbeidsrecht

Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht

Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht

De partijen PvdA en VVD hebben maandag 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Onderdeel van de plannen is een hervorming van het ontslagrecht. Hier wordt al jaren over gesproken, zonder enig resultaat. De vraag is of het nu wel tot een hervorming komt. De regering wil in overleg met de sociale partners overeenstemming bereiken over … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving legaat

Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project

Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project

Het Gerechtshof in Arnhem heeft onlangs bepaald dat een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project een objectief bepaalbare einddatum moet hebben. Anders is het gewoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is geen nieuws want zo staat het al decennia in de wet maar het gaat in de praktijk helaas nog vaak fout. In … Lees verder

bedrijfsongeval zorgplicht zzp

Ook zorgplicht werkgevers voor ingehuurde ZZP’ers bij bedrijfsongeval

Ook zorgplicht werkgevers voor ingehuurde ZZP’ers bij bedrijfsongeval

Een werkgever die een zzp’er inhuurt, kan bij een bedrijfsongeval aansprakelijk zijn voor de schade. Dit oordeelde de Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 maart 2012. De uitspraak zorgde voor enige ophef en verbazing. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en ook anderen vonden de uitspraak “principieel onjuist”. De vraag is of de uitspraak wel verrassend is. Aansprakelijkheid … Lees verder

ontslagrecht arbeidsrecht

Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

In mijn artikel “Ontslag basis” van 27 januari 2012 heb ik aangekondigd dat in dit artikel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege (niet uitputtend) zal behandelen. Van belang hierbij is om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten qua tijdsduur. Er bestaan namelijk contracten voor bepaalde tijd (half jaar, maand, projectduur) en voor … Lees verder

ontslagrecht arbeidsrecht

Ontslag basis

Ontslag basis

In mijn praktijk krijg ik veel vragen over ontslag. Zowel van werkgevers als van werknemers. Welke mogelijkheden zijn er om werknemers te ontslaan? Mijn werkgever wil mij ontslaan, hoe kan ik mij daartegen verweren? Hieronder zet ik in hoofdlijnen neer welke manieren er zijn om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen. In volgende … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving legaat

Wijziging opbouw vakantiedagen met ingang van 1 januari 2012

Wijziging opbouw vakantiedagen met ingang van 1 januari 2012

De wetswijziging over opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, treedt op 1 januari 2012 in werking. Dinsdag 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Hieronder in het kort de meeste in het oog springende wijzigingen. Oorzaak wijziging: Schultz-arrest van het Europese Hof In januari 2009 heeft het Europese Hof van Justitie het … Lees verder

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht lastgeving legaat

Europese Hof zet streep door opbouw vakantiedagen bij ziekte (juli 2009)

Europese Hof zet streep door opbouw vakantiedagen bij ziekte (juli 2009)

Recht op vakantie In Nederland heeft iedere werknemer recht op vakantie. Per jaar minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus een werknemer die fulltime werkt heeft recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Uiteraard kunnen er meer vakantiedagen worden bedongen. Recht op vakantie bij ziekte De Nederlandse wet maakt in twee gevallen … Lees verder