Door verjaring eigenaar van grond geworden?

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Door verjaring eigenaar van grond geworden?

Het komt regelmatig voor dat de feitelijke erfgrens tussen percelen niet gelijk loopt aan de kadastrale erfgrens. Dit leidt nogal eens tot hoogoplopende burenruzies, getuige ook diverse afleveringen van de Rijdende Rechter. Want wie is nu eigenaar van die grond? Is dat de partij die volgens het Kadaster eigenaar is van het stukje grond, of … Meer lezenDoor verjaring eigenaar van grond geworden?

Verjaring: eigendomsverkrijging door opvolgend grondbezitter?

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening
Verjaring: eigendomsverkrijging door opvolgend grondbezitter?

Kan een opvolgend bezitter niet te goeder trouw de eigendom van een strook grond verkrijgen door extinctieve verjaring? Casus Eisers zijn sinds 1999 eigenaar van een perceel met woning met tuin. De tuin van eisers grenst aan het perceel van gedaagde die daarvan sinds 2007 eigenaar is. Een deel van het perceel van gedaagde is … Meer lezenVerjaring: eigendomsverkrijging door opvolgend grondbezitter?