Door verjaring eigenaar van grond geworden?

plattelandswoning bedrijfswoning verjaring eigenaar van grond
Door verjaring eigenaar van grond geworden?

Het komt regelmatig voor dat de feitelijke erfgrens tussen percelen niet gelijk loopt aan de kadastrale erfgrens. Dit leidt nogal eens tot hoogoplopende burenruzies, getuige ook diverse afleveringen van de Rijdende Rechter. Want wie is nu eigenaar van die grond? Is dat de partij die volgens het Kadaster eigenaar is van het stukje grond, of … Meer lezenDoor verjaring eigenaar van grond geworden?