verkoop koop verkoopbemiddeling overlijden erfgenamen

Beheersverordening en illegaal gebruik

Beheersverordening en illegaal gebruik

Een beheersverordening kan niet worden gebruikt om tegen illegaal gebruik op te treden. Een beheersverordening is een alternatief voor het bestemmingsplan, en kan worden gebruikt sinds de in werking treding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 (artikel 3.38 Wro). Een beheersverordening kan worden vastgesteld als het betreffende gebied “af” is en er … Lees verder