bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri

Heeft de agrarisch bedrijfsopvolger ook recht op een legitieme portie?

Heeft de agrarisch bedrijfsopvolger ook recht op een legitieme portie?

Inleiding Heeft de agrarisch bedrijfsopvolger die het bedrijf gunstig heeft kunnen overnemen daarnaast ook recht op een legitieme portie? Op 27 februari 2019 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld over deze vraag.(ECLI:NL:RBDHA:2019:1825). Het geschil Vader heeft zijn zoon onterfd en zijn twee dochters tot enige erfgenamen benoemd. Het feit dat de zoon het landbouwbedrijf onder … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

De meerwaardeclausule

De meerwaardeclausule

De meerwaardeclausule is er niet voor niks! Bij overname van een agrarisch bedrijf neemt de opvolger in beginsel onroerende zaken en alle andere zaken die verder bij het bedrijf horen over voor een lagere waarde dan de waarde in het vrije economische verkeer. Hiermee wordt beoogd om de bedrijfsvoortzetting mogelijk te maken. Het gaat dus … Lees verder

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch natuurvergunning

Bedrijfsopvolging agrarische onderneming bij leven

Bedrijfsopvolging agrarische onderneming bij leven

Stel een agrarische onderneming wordt bij leven binnen de familie overgedragen. Valt de bedrijfsopvolging als gift aan te merken? Moet hier rekening mee worden gehouden bij de legitieme? Deze vragen staan centraal in dit artikel. Interessante uitspraak In een interessante uitspraak van de rechtbank Overijssel van 31 mei 2017 komen voorgaande vragen aan de orde. … Lees verder

fosfaatreductieplan fosfaatrechten pacht PAS PAS-wetgeving Strafvervolging fosfaatrechten

Waardebepaling agrarische onderneming bij scheiding

Waardebepaling agrarische onderneming bij scheiding

Inleiding Voor welke waarde wordt de agrarische onderneming in de verdeling (gemeenschap van goederen) of verrekening (huwelijkse voorwaarden) bij scheiding betrokken? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Kern Voor welke waarde wordt een agrarische onderneming in de verdeling of verrekening betrokken? Hiervoor is helaas geen algemeen geldende maatstaf te geven. Dit is afhankelijk van … Lees verder

bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri

Bevoordeling bedrijfsopvolger via juist lonende exploitatie (bedrijfsoverdracht)

Bevoordeling bedrijfsopvolger via juist lonende exploitatie (bedrijfsoverdracht)

Bij bedrijfsoverdracht in de agrarische sector geniet de opvolger vaak financieel voordeel. In maatschapsakte tussen ouders en kinderen krijgt doorgaans het kind het recht verleend het bedrijf over te nemen tegen een prijs die ver onder de werkelijke waarde ligt. Zo krijgt het voortzettend kind het in het bedrijf besloten liggend vermogen. De andere kinderen … Lees verder