fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij stikstofemissie positieve weigering

Bedrijfstoeslag mogelijk uitsluitend voor kalverhouders en niet voor integratie

Bedrijfstoeslag mogelijk uitsluitend voor kalverhouders en niet voor integratie

Kalverintegraties kunnen geen aanspraak maken op de bedrijfstoeslag van kalverhouders. Dat is de mogelijke uitkomst van een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het definitieve arrest zal nog enige tijd op zich laten wachten. In betreffende zaak gaat het om de vraag of een integratie in zijn koopovereenkomst met een kalverhouder mag afspreken dat de kalverhouder … Lees verder

bedrijfstoeslag kalveren strafkorting fosfaatrechten

Geen strafrechtelijke vervolging na eerdere bestuursrechtelijke strafkorting op de bedrijfstoeslag

Geen strafrechtelijke vervolging na eerdere bestuursrechtelijke strafkorting op de bedrijfstoeslag

Strafvervolging na oplegging van een verhoogde randvoorwaardenkorting is niet toegestaan. Een persoon mag voor eenzelfde feit namelijk niet twee keer worden vervolgd. Situatie Een veehouder maakt jaarlijks aanspraak op bedrijfstoeslag. In 2011 kort de staatssecretaris de veehouder 100% op zijn bedrijfstoeslag wegens opzettelijke niet-naleving van de randvoorwaarden daarbij. De staatssecretaris doet dit, omdat de veehouder … Lees verder

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw natuurvergunning aanspraak fosfaatrechten

Kruiscontrole oppervlakte percelen bedrijfstoeslag en agrarische natuursubsidie

Kruiscontrole oppervlakte percelen bedrijfstoeslag en agrarische natuursubsidie

Europese lidstaten moeten in het kader van bedrijfstoeslagen een geïntegreerd beheers- en controlesysteem opzetten met onder andere een systeem voor identificatie van landbouwpercelen. Nederland heeft dit gerealiseerd in het perceelsregister Agrarisch Areaal Nederland (AAN), dat wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit perceelsregister wordt ook gebruikt voor controle van oppervlakte landbouwgronden voor … Lees verder