varkensrechten geurhinder varkens in nood

Varkensrechten: beslag, pandrecht, lease en faillissement

Varkensrechten: beslag, pandrecht, lease en faillissement

In juli 2015 is een uitgebreid artikel verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht van mr. P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje met als titel: Varkensrechten: Pand, beslag, lease en faillissement. Over de status van varkensrechten bij pand, beslag, ‘lease’ en faillissement bestaat in de juridische literatuur en praktijk veel onduidelijkheid. Hoewel productierechten in de landbouw al … Lees verder

MER m.e.r. varkens geurbelasting Varkens in Nood-arrest

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

MER-plicht bij passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

De Wet milieubeheer schrijft voor in welke gevallen het maken van een milieu-effectrapport (MER) verplicht is. Zo is onder meer een MER verplicht bij de voorbereiding van een plan waarvoor een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verplicht is. In dat geval kan een veehouderij dan toch MER-plichtig worden, ook al is dat … Lees verder