Varkensrechten: beslag, pandrecht, lease en faillissement

In juli 2015 is een uitgebreid artikel verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht van mr. P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje met als titel: Varkensrechten: Pand, beslag, lease en faillissement.

Over de status van varkensrechten bij pand, beslag, ‘lease’ en faillissement bestaat in de juridische literatuur en praktijk veel onduidelijkheid. Hoewel productierechten in de landbouw al decennia wor­den gebruikt, zijn nog steeds belangrijke vermogensrechtelijke vragen niet uitgekristalliseerd. Vragen als: is beslag mogelijk op varkensrechten, kan een varkensrecht tijdelijk worden gebruikt en valt een varkensrecht in een faillissementsboedel van de houder van het varkensrecht als een derde recht heeft op dat varkensrecht van de gefailleerde maar registratie niet heeft plaatsgevonden.

De conclusie van het artikel is dat het leggen van beslag op een pandrecht mogelijk is, maar het vestigen van een pandrecht niet. De in de wet opgenomen blokkaderegeling heeft voor een hypotheekhouder maar een tijdelijk effect en biedt eigenlijk geen zekerheid.

Bij de lease van varkensrechten loopt de verleaser de kans dat hij zijn recht op de varkensrechten verliest bij faillissement van de leaser. Mr. Van Spanje is van mening dat de registratie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorgaat op hetgeen partijen afspreken. Hij is het niet eens met de (laatste) uitspraak van het gerechtshof in de zaak Van Ruler*.

Mr. Van Spanje heeft bij het schrijven van dit artikel kunnen putten uit zijn uitgebreide ervaring bij het leggen van beslag en uitwinnen van varkensrechten.

*Hof Arnhem 29 maart 2011 (Van Ruler I) Agr.r. 2012/5701 en JOR 2011/242 m.nt. Biemans en Hof Arnhem-Leeuwarden (Van Ruler II) 7 jan 2014 TvAR 2014/02 rechtspraak 5754 m.nt. Bruil en JOR 2014/116 m.nt. Biemans.

Lees hier het hele artikel.

Piet-Hein van Spanje

Auteur: Piet-Hein van Spanje

E-mail: pvspanje@aens.n

Praktijkgebieden
Vastgoedrecht en ondernemingsrecht.

Loopbaan
Piet-Hein van Spanje studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Hij startte zijn loopbaan in 1994 bij A&S Advocaten. Sinds 2007 is hij een van de vennoten. Piet-Hein is een breed georienteerde advocaat die thuis is in verschillende rechtsgebieden. Hij houdt zich daarbij met name bezig met het vastgoedrecht, zowel het civielrecht als het bestuursrecht, en het ondernemingsrecht. Hij is vaardig in het maken van uiteenlopende contracten en is ook een geroutineerde procesadvocaat. Hij is een daarmee een ervaren adviseur voor ondernemers.

Daarnaast heeft hij ruime ervaring als voorzitter of secretaris van verschillende profit en non-profitorganisaties.

Persoonlijk
“De ondernemende kant van mijn werk heeft mij van meet af aan getrokken: ik voel me zowel advocaat als ondernemer. Ondernemers stellen de meest uiteenlopende vragen en hun situaties en persoonlijkheden verschillen sterk. Dat maakt het interessant en tot een uitdaging om in die complexe, dynamische omgeving het verschil te maken. In mijn vrije tijd golf, fiets en zwem ik regelmatig en tuinier ik graag. Ook boeien boeken over geschiedenis en aardrijkskunde mij.”

Nevenactiviteiten

  • secretaris Wagenings Ondernemers Contact (WOC)
  • voorzitter raad van toezicht en commissarissen Kinderopvang Wageningen
  • bestuurslid Ondernemersvereniging Business- en Sciencepark Wageningen
  • secretaris Golfbaan Heelsum (tot 2015)
  • voorzitter Vereniging Vastgoed-Juristen (tot 2011)
  • lid vereniging voor Bouwrecht
  • lid vereniging Bouwrechtadvocaten
  • bewerker tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (Kluwer)