Varkensrechten: beslag, pandrecht, lease en faillissement

In juli 2015 is een uitgebreid artikel verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht van mr. P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje met als titel: Varkensrechten: Pand, beslag, lease en faillissement.

Over de status van varkensrechten bij pand, beslag, ‘lease’ en faillissement bestaat in de juridische literatuur en praktijk veel onduidelijkheid. Hoewel productierechten in de landbouw al decennia wor­den gebruikt, zijn nog steeds belangrijke vermogensrechtelijke vragen niet uitgekristalliseerd. Vragen als: is beslag mogelijk op varkensrechten, kan een varkensrecht tijdelijk worden gebruikt en valt een varkensrecht in een faillissementsboedel van de houder van het varkensrecht als een derde recht heeft op dat varkensrecht van de gefailleerde maar registratie niet heeft plaatsgevonden.

De conclusie van het artikel is dat het leggen van beslag op een pandrecht mogelijk is, maar het vestigen van een pandrecht niet. De in de wet opgenomen blokkaderegeling heeft voor een hypotheekhouder maar een tijdelijk effect en biedt eigenlijk geen zekerheid.

Bij de lease van varkensrechten loopt de verleaser de kans dat hij zijn recht op de varkensrechten verliest bij faillissement van de leaser. Mr. Van Spanje is van mening dat de registratie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorgaat op hetgeen partijen afspreken. Hij is het niet eens met de (laatste) uitspraak van het gerechtshof in de zaak Van Ruler*.

Mr. Van Spanje heeft bij het schrijven van dit artikel kunnen putten uit zijn uitgebreide ervaring bij het leggen van beslag en uitwinnen van varkensrechten.

*Hof Arnhem 29 maart 2011 (Van Ruler I) Agr.r. 2012/5701 en JOR 2011/242 m.nt. Biemans en Hof Arnhem-Leeuwarden (Van Ruler II) 7 jan 2014 TvAR 2014/02 rechtspraak 5754 m.nt. Bruil en JOR 2014/116 m.nt. Biemans.

Lees hier het hele artikel.

Piet-Hein van Spanje

Auteur: Piet-Hein van Spanje

mr P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje

E-mail: pvspanje@aens.nl

T: 085 – 48 77 403