Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Na een storm van kritiek op een wetsvoorstel heeft de minister van I&M aan de kamer geschreven dat onteigeningen op basis van de ontwerp-Omgevingswet, net als nu, niet doorgaan tenzij de rechter de onteigening toestaat. De wetgever heeft de Omgevingswet aangenomen. Die wet is nog niet helemaal compleet, op bepaalde onderdelen moeten er aanvullende wetten … Meer lezenToekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsrecht uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1. Schadeloosstelling per peildatum Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4585 (Provincie Zuid-Holland / X). Als gevolg van onteigening verloor een perceel een van de twee ontsluitingen. Nadat … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging
Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had een vergunning verleend voor het vervangen van twee inlaatvoorzieningen door een nieuwe inlaatvoorziening. Met die voorziening wordt water vanuit de Rotte de Vliet ingelaten. In een procedure tegen dat besluit mag echter niet worden geklaagd over de hoogte van het waterpeil dat feitelijk met die inlaatvoorziening wordt … Meer lezenInlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Dat de begrippen “normaal maatschappelijk risico” en “risicioaanvaarding” niet hetzelfde zijn was al langer bekend. In recente jurisprudentie legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) nog eens uit hoe het zit. Normaal maatschappelijk risicio Iemand die planschade lijdt, moet dit dulden wanneer de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Anders … Meer lezenPlanschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding