Ontslag: voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (on)mogelijk?

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Ontslag: voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (on)mogelijk?

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (on)mogelijk? Bij ontslag op staande voet zijn de gevolgen voor een werknemer groot. Per direct ontvangt hij geen loon meer en een WW- uitkering kan de werknemer ook vergeten. Daarom zijn aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet  strenge voorwaarden gesteld. Zo moet er sprake zijn van een (objectief en subjectief) dringende … Meer lezenOntslag: voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (on)mogelijk?

Aanzegging via WhattsApp geldig?

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Aanzegging via WhattsApp geldig?

Sinds 1 januari 2015 moeten werkgevers werknemers met een contract voor bepaalde tijd tijdig informeren over een eventuele verlenging. Deze zogenaamde aanzegverplichting is minimaal een maand voordat een contract voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) afloopt. De kortgeding rechter te Amsterdam moest oordelen of een werkgever aan deze aanzegverplichting had voldaan door in … Meer lezenAanzegging via WhattsApp geldig?

Eerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Eerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Een onderdeel daarvan is de zogenaamde aanzegplicht bij contracten voor bepaalde tijd. De eerste uitspraken over dit onderwerp zijn op 13 mei 2015 gewezen door een kantonrechter uit Den Haag en uit Leeuwarden. Deze uitspraken luiden … Meer lezenEerste rechterlijke oordelen over de Wet Werk en Zekerheid

WWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
WWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Dit artikel gaat in op het ontslag op staande voet, een situatie die in de praktijk regelmatig voorkomt. Op de mogelijkheid van de ‘switch’ gaat dit artikel niet in. Situatie tot 1 juli 2015 Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, kan hij binnen zes maanden na … Meer lezenWWZ en ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Lagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Lagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht in Nederland grondig. De veranderingen heb ik in mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015” uiteen gezet. Op 11 mei 2015 is lagere regelgeving gepubliceerd die relevant is voor het nieuwe ontslagrecht. Het betreft de Ontslagregeling, de Regeling UWV Ontslagprocedure en twee regelingen over de … Meer lezenLagere regelgeving in verband met wijzigingen ontslagrecht gepubliceerd

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Als gevolg van dit aangenomen wetsvoorstel wijzigt het arbeidsrecht aanzienlijk. Met ingang van 1 januari 2015 worden veranderingen doorgevoerd ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Voor deze wijzigingen verwijs ik naar mijn artikelen “wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” in … Meer lezenWijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Weigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Inleiding Wanneer een werknemer ziek wordt, ontstaan er voor zowel de werkgever als de werknemer diverse verplichtingen. Een werkgever is bijvoorbeeld gehouden het loon door te betalen aan de zieke werknemer en hij moet proberen om de werknemer zo spoedig mogelijk te laten re-integreren. Een werknemer is ook verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. … Meer lezenWeigering passende arbeid bij ziekte: loonstopsanctie

Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

ontslag arbeidsrecht ontbinding arbitrage ontslagrecht bestuursrecht
Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Na het verschijnen van mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2014 het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Daarbij is wel de motie van de senator Backer c.s. aangenomen. Middels deze motie is voorgesteld om de ingangsdatum van de wetswijzigingen die gepland stonden voor … Meer lezenWetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

De Ragetlieregel uitgelegd

huwelijkse voorwaarden Arbeidsovereenkomst onbepaalde bepaalde tijd Ragetlieregel echtscheiding lijfrente
De Ragetlieregel uitgelegd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt voortgezet door overeenkomst bepaalde tijd: opzegging vereist? Inleiding De hoofdregel is dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen wanneer de overeengekomen duur is verstreken. Er is dus geen opzegging vereist voor het laten eindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering hierop is de zogenaamde Ragetlieregel, die in artikel 7:667 lid 4 … Meer lezenDe Ragetlieregel uitgelegd

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

Aanzegging aanzegplicht Aanzegverplichting contract arbeidsrecht ontslagrecht
Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

In het verleden zijn al vele pogingen ondernomen om het ontslagrecht gewijzigd te krijgen, maar steeds tevergeefs. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Eind november 2013 is het wetsvoorstel  “Wet Werk en Zekerheid”  ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen voorgesteld in het arbeidsrecht. Mensen met een flexibele arbeidsrelatie moeten … Meer lezenWijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014