Fosfaatrechten onder fosfaatplafond: afromingspercentage eindelijk omlaag!

Het afromingspercentage bij (ver)koop fosfaatrechten is verlaagd naar 10%. Uit de monitoring door de RVO van het aantal ontvangen kennisgevingen van overgang van fosfaatrechten en het tempo van registratie daarvan blijkt dat het totaal aantal geregistreerde fosfaatrechten tussen 14 en 20 april 2022 onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat is gekomen. De Meststoffenwet bepaalt, dat wanneer deze situatie zich voordoet, het afromingspercentage binnen twee weken wordt verlaagd.

Geldig vanaf 30 april 2022

Bij koninklijk besluit van 26 april 2022 tot uitvoering is het afromingspercentage verlaagd naar 10%. Het KB van 26 april 2022 is overeenkomstig de wet vastgesteld en bekendgemaakt op 29 april 2022. Omdat de Meststoffenwet niet voorziet in overgangsrecht, betekent dit dat het nieuwe afromingspercentage met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan van toepassing is op registraties van kennisgeving van overgang door RVO. Het KB is in werking getreden op 30 april 2022.

Gevolgen huidige meldingen

De afroming van de fosfaatrechten vindt plaats bij de overdracht. Van een overdracht is sprake zodra RVO de kennisgeving van overgang van fosfaatrechten heeft geregistreerd. Artikel 28, eerste lid, van de Meststoffenwet regelt dat het tijdstip van registratie van de kennisgeving bepalend is voor het moment waarop het fosfaatrecht van een bedrijf groter of kleiner wordt. Tot 30 april 2022 zal door RVO bij de registratie van het aantal over te dragen fosfaatrechten 20% worden afgeroomd, vanaf 30 april 2022 10%. Hierbij is niet het moment van de kennisgeving van de overgang tussen de bedrijven relevant, maar slechts het moment van de registratie door RVO van de kennisgeving van de overgang van de fosfaatrechten.

Het is daarom mogelijk dat de kennisgeving op 26 april 2022 is gedaan, maar pas op 2 mei 2022 door de RVO wordt geregistreerd. In zo’n voorbeeld zal RVO 10% afromen. Het zou ook kunnen dat een kennisgeving op 26 april 2022 is gedaan en door RVO al op 27 april 2022 is geregistreerd. Dat betekent dat er 20% zal worden afgeroomd. Voor dit soort schrijdende gevallen, kan het zinvol zijn om in bezwaar te gaan tegen het besluit van RVO. Wij informeren u graag over of een bezwaar zinvol is in een bepaalde situatie.

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl