Diergezondheid en dierenwelzijn beter geregeld (?)

Het welzijn van landbouwhuisdieren ligt onder een vergrootglas. De nadelige gevolgen van ziektes willen we zo snel en efficiënt mogelijk de kop in (kunnen) drukken. De maatschappij stelt ook steeds hogere eisen aan het dierenwelzijn. De Europese wetgeving op dit gebied is gewijzigd van een Richtlijn naar een Verordening, zodat deze rechtstreeks bindend is geworden voor burgers in EU-lidstaten. Bij de aanpassing van de Nederlandse Wet dieren is ook een wijziging opgenomen, die verplicht de behoefte van een dier centraal te stellen. De uitwerking in lagere Nederlandse wetgeving hierover zal nog volgen. Voor het Land- en Tuinbouwbulletin van december 2021 schreef ik bijgevoegd artikel “Diergezondheid en dierenwelzijn beter geregeld (?)’ .

Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving

Handhaving van welzijns- en gezondheidsnormen kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk plaatsvinden. In mijn praktijk kom ik beide vormen regelmatig tegen. Het is belangrijk om bij het begin van handhaving of vervolging goed de strategie te bepalen en te anticiperen op wat komen gaat. Mijn Wageningse veeteeltachtergrond is daarbij een pre.

Voor vragen over handhaving, bel gerust. Ik ben je graag van dienst.

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon

E: jkroon@aens.nl

T: 085 – 48 77 406