Rechtbank: NVWA niet nalatig bij toezicht in fipronil-affaire

De rechtbank Den Haag heeft op 10 juli 2019 uitspraak gedaan in de zaak die LTO en 124 pluimveehouders hebben aangespannen tegen de Staat (NVWA) in de fipronilaffaire.

Helaas zijn de vorderingen van LTO en de 124 pluimveehouders afgewezen, zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:6810.

Het cruciale oordeel van de rechtbank voor de getroffen pluimveehouders staat in 4.24 van het vonnis:
“De rechtbank volgt in dit verband niet de stelling van LTO c.s. dat de NVWA na de binnenkomst van de meldingen tot begin juli 2017 geen actie heeft ondernomen. De rechtbank stelt vast dat de NVWA wel degelijk heeft geacteerd naar aanleiding van de anonieme meldingen uit november 2016. Zoals ook blijkt uit de weergave van de feiten, zijn de verschillende meldingen samengebracht bij de IOD en is BuRO gevraagd de risico’s van fipronilgebruik bij de bestrijding van bloedluis in kaart te brengen. BuRO heeft op 30 januari 2017 haar voorlopige conclusies informeel gedeeld. Vervolgens is mede op basis van dat voorlopige advies op 27 maart 2017 het preweegdocument opgesteld en is daarna besproken of moest worden gehandhaafd via het bestuursrecht of dat er een strafrechtelijk onderzoek moest plaatsvinden naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Op 24 april 2017 is akkoord gegaan met de keuze voor het strafrechtelijke traject. Daarbij zijn ook uitdrukkelijk de risico’s voor de volksgezondheid betrokken. Het staat immers vast dat BuRO is gevraagd naar die risico’s.”

Verder vindt de rechtbank dat de NVWA in juli 2017 niet hoefde op te treden tegen Chickfriend omdat bij het bezoek aan dat bedrijf geen fipronil werd aangetroffen.

De rechtbank vindt dat de NVWA niet heeft gefaald bij het toezicht in kader van de levensmiddelen- en biocidenwetgeving.

LTO en de 124 pluimveehouders gaan nu onderzoeken of een hoger beroep tegen deze uitspraak zinvol is.

Piet-Hein van Spanje van A&S advocaten staat een aantal pluimveehouders bij.

Piet-Hein van Spanje

Auteur: Piet-Hein van Spanje

mr P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje

E-mail: pvspanje@aens.nl

T: 085 – 48 77 403