Ook zorgplicht werkgevers voor ingehuurde ZZP’ers bij bedrijfsongeval

Een werkgever die een zzp’er inhuurt, kan bij een bedrijfsongeval aansprakelijk zijn voor de schade. Dit oordeelde de Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 maart 2012. De uitspraak zorgde voor enige ophef en verbazing. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en ook anderen vonden de uitspraak “principieel onjuist”. De vraag is of de uitspraak wel verrassend is.

Aansprakelijkheid werkgever

Als een werknemer tijdens zijn werk een ongeluk krijgt, kun je als werkgever aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer hierdoor lijdt. Aansprakelijk kun je zijn als je niet voldaan hebt aan je zorgplicht als werkgever. Bijvoorbeeld als er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen in het bedrijf. De schade kan bestaan uit medische kosten en de inkomensgevolgen van een werknemer die door een ongeluk blijvend arbeidsongeschikt wordt. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad kan een werkgever ook aansprakelijk zijn voor de schade van een voor een klus ingehuurde zelfstandige.

Werkzaamheden behorend tot …

Omdat Nederland ongeveer 800 duizend zzp’ers telt, is deze uitspraak van groot belang voor werkgevers. Bijna ieder bedrijf huurt wel eens een externe zelfstandige in. In welke gevallen is een werkgever aansprakelijk voor de schade van een zelfstandige bij een bedrijfsongeval? De Hoge Raad oordeelde dat dit kan zijn bij schade bij werkzaamheden die behoren tot het beroep of het bedrijf van de werkgever. De vraag is dus: in welke gevallen behoren werkzaamheden tot het beroep of het bedrijf van de werkgever/ opdrachtgever? Het antwoord hangt af van de werkzaamheden van het bedrijf van de werkgever en zal van geval tot geval moeten worden bepaald. Een voorbeeld van werkzaamheden die niet tot het beroep of bedrijf van de werkgever horen, zijn de schilderwerkzaamheden door de buitenschilder aan het pand van een advocatenkantoor. Het tijdelijk inhuren van een secretaresse door een advocatenkantoor die werkzaamheden als zzp’er uitvoert, hoort wel tot het beroep of bedrijf van de werkgever/ opdrachtgever.

Nieuwe standpunt Hoge Raad?

De vraag is of de uitspraak van de Hoge Raad wel zo nieuw of verassend is. De aansprakelijkheid voor extern ingehuurde werkkrachten staat al vanaf 1998 in de wet. Het nieuwe van de uitspraak is dat het niet alleen om ingehuurde uitzendkrachten gaat, maar ook om ingehuurde zzp’ers. Het verassende is dat voor de werkzaamheden van het beroep of bedrijf van de werkgever het niet alleen gaat om de omschrijving van die werkzaamheden in de statuten, maar ook om de werkzaamheden die het bedrijf in de praktijk verricht. In de zaak waar de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, ging het om een zzp’er die reparaties verrichtte aan de machines van een houtverwerkingsbedrijf. Omdat het houtverwerkingsbedrijf naast het verwerken van hout ook regelmatig machines van andere bedrijven repareerde, vielen die reparatiewerkzaamheden onder de uitvoering van het beroep of bedrijf van de werkgever. Hoewel de uitspraak eigenlijk dus niets nieuws of verrassends bevat is het wel een belangrijke uitspraak voor bedrijven! Veel bedrijven beseffen onvoldoende dat ze aansprakelijk kunnen zijn voor zzp’ers en zijn hierop niet voorbereid.

TIP

Huurt uw bedrijf zzp’ers in voor werkzaamheden die behoren tot werkzaamheden die uw bedrijf ook uitvoert? Check of uw ongevallenverzekering ook schade bij zzp’ers dekt. Uitspraak HR 23 mrt 2012, LJN: BV0616

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl