Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Op 1 april 2013 treden de nieuwe kinderalimentatienormen in werking. Deze nieuwe richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep alimentatienormen. Dit is een werkgroep van rechters die zich bezighoudt met de uniformering van de alimentatieregels.

Invoering draagkrachttabel

De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Aan de hand hiervan kan eenvoudig berekend worden hoeveel de onderhoudsplichtige ouder moet bijdragen op basis van zijn netto inkomen. De lasten, zoals die voor wonen, ziektekosten en de verzorging van de kinderen hoeven daardoor niet meer te worden gespecificeerd. Ook nieuw is de mogelijkheid om een zorgkorting toe te passen. Die geeft recht op de vermindering van de alimentatie naarmate ouders vaker voor hun kinderen zorgen. Op die manier wil de Rechtspraak rekening houden met de verdeling van de zorg tussen beide ouders.

Overgangsregeling

Voor oude en nieuwe gevallen geldt de volgende overgangsregeling. Als de ingangsdatum van de vaststelling of wijziging van de kinderalimentatie ligt vóór 1 januari 2013, dan wordt de draagkracht en behoefte berekend volgens de oude rekenwijze. Voor de periode tussen 1 januari 2013 en 1 april 2013 wordt de behoefte berekend volgens de nieuwe rekenwijze en de draagkracht volgens de oude rekenwijze. Gaat het om een vaststelling of wijziging kinderalimentatie vanaf 1 april 2013 dan wordt de behoefte en draagkracht berekend volgens de nieuwe rekenwijze. Onder het oude systeem werd de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder per geval gespecificeerd berekend, in die zin dat rekening werd gehouden met de specifieke lasten van het geval, zoals de woonlasten en ziektekosten. Verder werd er geen zorgkorting toegepast, maar werd in beginsel rekening gehouden met een bedrag aan kosten zorgregeling van € 5,– per kind per dag.

Niet voor partneralimentatie

Voornoemde wijzigingen gelden alleen voor het berekenen van kinderalimentatie. Dit betekent dat het berekenen van de behoefte en draagkracht voor partneralimentatie nog op de oude manier gaat. Dat wil zeggen dat de behoefte en draagkracht per geval gespecificeerd worden berekend, en dat niet wordt uitgegaan van tabellen of normbedragen.

Gevolgen praktijk

De verwachting is dat het nieuwe systeem er bij de ‘hogere’ inkomens toe leidt dat de berekende kinderalimentatie wat minder hoog uitvalt dan bij het oude systeem. Is er daarnaast ook sprake van partneralimentatie dan zou dit kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld meer partneralimentatie betaald kan worden, zodat het resultaat per saldo niet hoeft te wijzigen. Bij de ‘lagere’ inkomens is de verwachting dat de kinderalimentatie berekend met het nieuwe systeem nauwelijks zal afwijken ten opzichte van het oude systeem.

Gevolgen bestaande kinderalimentatie

Verder is van belang te weten dat de systeemwijziging zelf geen wijziging van omstandigheden is die een nieuwe berekening van de kinderalimentatie rechtvaardigt. Men kan dus niet alleen op basis van de systeemwijziging een verzoek tot wijziging kinderalimentatie indienen. Daarvoor moet sprake zijn van een andere wijziging, zoals bijvoorbeeld als één van de ouders meer of minder is gaan verdienen. Kortom, per 1 april 2013 treden belangrijke wijzigingen voor het berekenen van kinderalimentatie in werking.

Heeft u vragen, belt u ons gerust! mr W. de Jongh en mr F.C. Hilderink, A&S Advocaten te Wageningen

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

mr ir W. (Wilma) de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

T: 085 – 48 77 405