Nieuwe kinderalimentatienormen 2013

Op 1 april 2013 treden de nieuwe kinderalimentatienormen in werking. Deze nieuwe richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep alimentatienormen. Dit is een werkgroep van rechters die zich bezighoudt met de uniformering van de alimentatieregels.

Invoering draagkrachttabel

De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Aan de hand hiervan kan eenvoudig berekend worden hoeveel de onderhoudsplichtige ouder moet bijdragen op basis van zijn netto inkomen. De lasten, zoals die voor wonen, ziektekosten en de verzorging van de kinderen hoeven daardoor niet meer te worden gespecificeerd. Ook nieuw is de mogelijkheid om een zorgkorting toe te passen. Die geeft recht op de vermindering van de alimentatie naarmate ouders vaker voor hun kinderen zorgen. Op die manier wil de Rechtspraak rekening houden met de verdeling van de zorg tussen beide ouders.

Overgangsregeling

Voor oude en nieuwe gevallen geldt de volgende overgangsregeling. Als de ingangsdatum van de vaststelling of wijziging van de kinderalimentatie ligt vóór 1 januari 2013, dan wordt de draagkracht en behoefte berekend volgens de oude rekenwijze. Voor de periode tussen 1 januari 2013 en 1 april 2013 wordt de behoefte berekend volgens de nieuwe rekenwijze en de draagkracht volgens de oude rekenwijze. Gaat het om een vaststelling of wijziging kinderalimentatie vanaf 1 april 2013 dan wordt de behoefte en draagkracht berekend volgens de nieuwe rekenwijze. Onder het oude systeem werd de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder per geval gespecificeerd berekend, in die zin dat rekening werd gehouden met de specifieke lasten van het geval, zoals de woonlasten en ziektekosten. Verder werd er geen zorgkorting toegepast, maar werd in beginsel rekening gehouden met een bedrag aan kosten zorgregeling van € 5,– per kind per dag.

Niet voor partneralimentatie

Voornoemde wijzigingen gelden alleen voor het berekenen van kinderalimentatie. Dit betekent dat het berekenen van de behoefte en draagkracht voor partneralimentatie nog op de oude manier gaat. Dat wil zeggen dat de behoefte en draagkracht per geval gespecificeerd worden berekend, en dat niet wordt uitgegaan van tabellen of normbedragen.

Gevolgen praktijk

De verwachting is dat het nieuwe systeem er bij de ‘hogere’ inkomens toe leidt dat de berekende kinderalimentatie wat minder hoog uitvalt dan bij het oude systeem. Is er daarnaast ook sprake van partneralimentatie dan zou dit kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld meer partneralimentatie betaald kan worden, zodat het resultaat per saldo niet hoeft te wijzigen. Bij de ‘lagere’ inkomens is de verwachting dat de kinderalimentatie berekend met het nieuwe systeem nauwelijks zal afwijken ten opzichte van het oude systeem.

Gevolgen bestaande kinderalimentatie

Verder is van belang te weten dat de systeemwijziging zelf geen wijziging van omstandigheden is die een nieuwe berekening van de kinderalimentatie rechtvaardigt. Men kan dus niet alleen op basis van de systeemwijziging een verzoek tot wijziging kinderalimentatie indienen. Daarvoor moet sprake zijn van een andere wijziging, zoals bijvoorbeeld als één van de ouders meer of minder is gaan verdienen. Kortom, per 1 april 2013 treden belangrijke wijzigingen voor het berekenen van kinderalimentatie in werking.

Heeft u vragen, belt u ons gerust! mr W. de Jongh en mr F.C. Hilderink, A&S Advocaten te Wageningen

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, ondernemingsrecht. Met name (agrarische) personenvennootschappen. Geregistreerd mfn mediator voor de rechtbank, het gerechtshof te Arnhem.

Loopbaan

Wilma de Jongh studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na haar studie werkte zij tot 2004 als bedrijfsadviseur bij CBTB en later GLTO. Naast deze werkzaamheden volgde zij de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Ook volgde zij een opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Sinds 2002 was Wilma als mediator betrokken bij ruim 150 mediations. Dat gebeurde zowel op eigen initiatief van partijen als op verwijzing. Sinds 2005 is Wilma als mediator en advocaat werkzaam bij A&S Advocaten.

Via A&S Advocaten bied ik juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en familierecht. Cliënten zijn meestal ondernemers, met een accent op agrarische ondernemers. Afhankelijk van de keuze van de cliënt treed ik op als advocaat of als mediator. Als advocaat sta ik met beide benen op de grond zonder te bakkeleien over peanuts. Als mediator begeleid ik cliënten in het conflict dat hen verdeeld houdt. In dat geval houden cliënten zelf de regie en hun verantwoordelijkheid voor hun problemen waarbij ik als mediator hen ondersteun in het vinden van oplossingen.

Ik rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ik in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleiding biedt mij een uitstekende verdieping als professional om het mens-zijn en professioneel handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar mijn passie voor de natuur is ontstaan. Verder houd ik van hardlopen, fietsen, koken, fitness, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Nevenactiviteiten
Gastdocent Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelorvak mediation. Periode 2004 en 2005

Publicaties

  • “Mediation en ouderschapsplan”, tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, april 2005 te samen geschreven met prof. Dr. K. de Hoog, bijzonder hoogleraar gezinssociologie en gezinsbeleid, Wageningen Universiteit.
  • “Tussen partners”, gezamenlijke juridische keuzen tijdens scheiding gebaseerd op gezinsenquête te NIBUD voor de Nederlandse Gezinsraad (NGR), Den Haag