De duur van partneralimentatie (juni 2008)

Inleiding

Bij het sluiten van een huwelijk beloven echtelieden elkaar “het nodige te verschaffen”. Deze verplichting houdt niet op bij beëindiging van het huwelijk door echtscheiding. Dit artikel gaat in op de wettelijke regeling voor partneralimentatie en de vrijheden die men hierin heeft.

1. Uitgangspunten

Een partner die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, heeft recht op alimentatie van de ex-echtgenoot. Uitgangspunten zijn de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler.

2. Duur

Op 1 juli 1994 is de alimentatieduur wettelijk beperkt tot 12 jaren. Deze duur is van toepassing voor ex-echtparen die zijn gescheiden na deze wetswijziging. De termijn van 12 jaren begint op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar men destijds is gehuwd. Voor “oude” gevallen van echtscheiding van vóór de wetswijziging in 1994, geldt een regeling van 15 jaren. De betaler van alimentatie moet bij de rechtbank een verzoek indienen tot beëindiging. Wie na 1994 zijn of haar alimentatie vastgelegd zag, kan soms toch recht hebben op verlenging en moet dan zelf verlenging vragen bij de rechter. Indien geen verlenging wordt gevraagd, eindigt de verplichting tot levensonderhoud jegens elkaar van rechtswege na 12 jaren. Het stellen van een limiet aan de alimentatie is gebaseerd op het idee dat er na 12 jaren geen aan het huwelijk gerelateerde behoefte aan levensonderhoud meer bestaat. Met andere woorden: na die 12 jaren moet de ontvanger zelf in het onderhoud kunnen voorzien.

3. Soms korter dan 12 jaren

Op de wettelijke termijn van 12 jaren gelden uitzonderingen.

– De wet geeft aan partijen de mogelijkheid om bij convenant afwijkende afspraken te maken over deze 12-jaarstermijn;

– Als er sprake is van een kortdurend (vijf jaar of korter) kinderloos huwelijk, eindigt de alimentatieverplichting na het verstrijken van de termijn die gelijk is aan de huwelijksduur;

– De rechter kan op verzoek van één van partijen een korterer termijn vaststellen.

4. Veranderingen

Gedurende de periode van 12 jaren van alimentatiebetaling, kunnen beide partijen de rechter verzoeken om aanpassing in de hoogte van het alimentatiebedrag. De bewijslast van de verandering ligt bij de verzoeker.

5. Tips

Tenslotte, enkele korte adviezen. – Bekijk al in de loop naar de echtscheiding toe de juridische, financiële en fiscale aspecten. – U doet er wijs aan om de (materiële) gevolgen van de echtscheiding op te lossen door middel van mediation: sneller, kostenbesparend en oplossingsgericht.

– Wees creatief: eigenlijk kan met de ex-echtgenoot elke afspraak over partneralimentatie worden gemaakt. Komt u er echt niet uit, dan kan de rechter de partneralimentatie vaststellen.

– Zorg ervoor dat de afspraken over alimentatie in het convenant onderdeel uitmaken van de beschikking, zodat deze bij niet-nakomen kunnen worden afgedwongen jegens elkaar.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met mr ir Wilma de Jongh, gecertificeerd NMI-mediator en advocaat, werkzaam bij A&S Advocaten te Wageningen

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, ondernemingsrecht. Met name (agrarische) personenvennootschappen. Geregistreerd mfn mediator voor de rechtbank, het gerechtshof te Arnhem.

Loopbaan

Wilma de Jongh studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na haar studie werkte zij tot 2004 als bedrijfsadviseur bij CBTB en later GLTO. Naast deze werkzaamheden volgde zij de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Ook volgde zij een opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Sinds 2002 was Wilma als mediator betrokken bij ruim 150 mediations. Dat gebeurde zowel op eigen initiatief van partijen als op verwijzing. Sinds 2005 is Wilma als mediator en advocaat werkzaam bij A&S Advocaten.

Via A&S Advocaten bied ik juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en familierecht. Cliënten zijn meestal ondernemers, met een accent op agrarische ondernemers. Afhankelijk van de keuze van de cliënt treed ik op als advocaat of als mediator. Als advocaat sta ik met beide benen op de grond zonder te bakkeleien over peanuts. Als mediator begeleid ik cliënten in het conflict dat hen verdeeld houdt. In dat geval houden cliënten zelf de regie en hun verantwoordelijkheid voor hun problemen waarbij ik als mediator hen ondersteun in het vinden van oplossingen.

Ik rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ik in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleiding biedt mij een uitstekende verdieping als professional om het mens-zijn en professioneel handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar mijn passie voor de natuur is ontstaan. Verder houd ik van hardlopen, fietsen, koken, fitness, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Nevenactiviteiten
Gastdocent Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelorvak mediation. Periode 2004 en 2005

Publicaties

  • “Mediation en ouderschapsplan”, tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, april 2005 te samen geschreven met prof. Dr. K. de Hoog, bijzonder hoogleraar gezinssociologie en gezinsbeleid, Wageningen Universiteit.
  • “Tussen partners”, gezamenlijke juridische keuzen tijdens scheiding gebaseerd op gezinsenquête te NIBUD voor de Nederlandse Gezinsraad (NGR), Den Haag