Hobbydieren in strijd met de bestemming wonen

Regelmatig komt het voor dat mensen in hun achtertuin veel (grote) hobbydieren houden. Soms loopt het aantal uit de hand, waardoor het perceel meer een kinderboerderij lijkt. Derden die overlast ervaren door deze dieren kunnen de gemeente vragen om handhaving van het bestemmingsplan, omdat het aantal dieren niet meer is te rijmen met de functie wonen. De Afdeling oordeelt aan de criteria ruimtelijke uitstraling, aard, omvang en intensiteit van het strijdige gebruik.

Situatie

X woont op een perceel grond met een woonbestemming. Ook het belendend perceel heeft de bestemming wonen. Op de percelen worden circa 25 kippen en hanen loslopend gehouden en ongeveer 25 kippen en hanen en 11 kuikens in hokken. Verder staan op het perceel drie kippenhokken van circa 12 m². Burgemeester en Wethouders willen handhavend optreden. X betoogt dat het houden van 60 kippen en één haan op de percelen niet in strijd is met de ter plaatse geldende bestemming.

Oordeel Afdeling

De vraag of het houden van kippen en hanen in strijd met de woonbestemming is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft. Bepalend is of deze uitstraling van dien aard is dat deze niet meer valt te rijmen met de woonfunctie van de betrokken percelen. Nu de kippen en hanen op aan elkaar grenzende percelen worden gehouden en derhalve gemakkelijk van het ene naar het andere perceel kunnen worden verplaatst, mocht B&W dit zo oordelen.

(ABRs 6 november 2013, nummer 201301822/1/A1, BR 2014/23)

Mr ir Jacoline Kroon | A&S Advocaten in Wageningen, T.: 0317 – 425 300, E.: jkroon@aens.nl

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl