PAS: stand van zaken

Eerder schreef ik dat de Raad van State een streep heeft gezet door het PAS. Gezien de recente ontwikkelingen, is het tijd voor een update.

Tijdens het wetgevingsdebat over het PAS in de Eerste Kamer in 2014 is de termijn voor de evaluatie van de PAS aan de orde gekomen. Destijds was het voornemen om het PAS tussen juli 2020 en juli 2021 te evalueren. Gezien het ingrijpende karakter van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 kondigt minister Schouten aan de evaluatie naar voren te halen en daarmee nu te beginnen. De uitkomst van de evaluatie wordt medio juli volgend jaar verwacht.

Inmiddels zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State ook voor veehouders merkbaar geworden. Op 19 augustus 2019 heeft de rechtbank Limburg 38 aan (voornamelijk) veehouderijen verleende Nb-vergunningen vernietigd. Met name milieuorganisaties kwamen op tegen deze vergunningen. De rechtbank oordeelde dat de provincie de vergunningen niet had mogen verlenen, omdat de passende beoordeling en het PAS niet voldoen aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn. De provincie Limburg moet de gevolgen van de plannen van de veehouderijen opnieuw in kaart brengen en bekijken of de vergunningen zonder het PAS alsnog kunnen worden verleend. Provincies stellen vergunningverlening uit tot er meer duidelijkheid is over het PAS. De betreffende veehouderijen verkeren dus in onzekerheid en komen vooralsnog op slot te zitten.

Heeft u vragen, neem dan vooral contact op.

Annelou Olde Beverborg

Auteur: Annelou Olde Beverborg

Email: aoldebeverborg@aens.nl
T: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Agrarisch recht, bestuursrecht en algemeen civiel recht.

Loopbaan
Annelou Olde Beverborg studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Nederlands recht en Accountancy & Controlling. Na haar afstuderen in 2013 was zij 5 jaar werkzaam als adviseur bij Alfa Accountants. Daar zag ze dat agrariërs veelvuldig met complexe wet- en regelgeving te maken kregen. Dit was voor haar reden om zich met werk en studie te specialiseren in het agrarisch recht. In 2018 is Annelou gestart bij A&S. Ze vindt haar uitdaging in het doorgronden van de kern van juridisch probleem. Ook is zij door haar achtergrond goed in staat het financiële aspect van een specifieke zaak te doorzien.

Persoonlijk
Met mijn Twentse nuchterheid heb ik een mooie aansluiting bij de agrarische praktijk. In mijn vrije tijd sport ik veel en kook ik graag. En als het even kan, probeer ik wat van de wereld te zien.