Deskundigenbericht moet deskundig bericht bevatten

Een deskundige moet in zijn deskundigenbericht deskundig berichten over de hem gestelde vraag. Dit klinkt logisch, maar gebeurt niet altijd. Bij gebrek aan een deskundige verklaring kan de rechter dit deskundigenbericht passeren. Het probleem is dat opdrachtgevers hun probleem vaak niet zorgvuldig omschrijven. De deskundige toont in zijn deskundigenbericht wel zijn deskundigheid, maar vergeet antwoord te geven op de juiste vraag.

Situatie

Een eigenaar verhuurde zijn pand aan een exploitant van een Chinees restaurant. Dat huurde het pand casco. Verhuurder had de aansprakelijkheid voor een gebrek aan het gehuurde uitgesloten. In de huurovereenkomst was verder onder meer opgenomen dat het onderhoud, herstel en vernieuwing van riolering tot aan de gemeentelijke hoofdriolering voor rekening van verhuurder kwam. Hiertoe behoorden ook de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonhouden, het schoonmaken en het ontstoppen van putten.

De verhuurder kreeg in 2013 klachten over de riolering van de naastgelegen apotheek. Die meldde stankoverlast. De riolering bleek sterk gebogen doordat te hete vloeistoffen en vet door het riool werden gespoeld. De huurder stopte met betalen van de huurpenningen, omdat het gehuurde zoveel  problemen veroorzaakte dat een normale exploitatie niet mogelijk was. De verhuurder vorderde de ontbinding, ontruiming en betaling van de achterstallige huurpenningen. Huurder vorderde voor recht te verklaren dat verhuurder aansprakelijk was voor de gebreken onder vermindering van de huurprijs tot 100%.

Oordeel rechter

In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vorderingen van zowel de verhuurder als de tegenvordering van de huurder afgewezen De verhuurder is daartegen in hoger beroep opgekomen.

Voor de huurder ging het bij het gerechtshof mis. Huurder had een deskundige in de arm genomen. Die had een deskundigenrapport over de stank had opgesteld wat de huurder in geding bracht. Het hof Den Haag constateert dat in het rapport slechts een omschrijving staat van de staat van de riolering. Uit het rapport valt niet af te leiden dat er stank veroorzaakt werd door enig gebrek waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is. De stankoverlast en de oorzaak daarvan zijn ook niet anderszins onderbouwd. Het hof passeert verder het bewijsaanbod van huurder om de stankoverlast aan te tonen door het horen van getuigen. Het hof vindt dat het bestaan van de stankoverlast onvoldoende is onderbouwd. Dit betekent ook niet zonder meer dat de verhuurder daarvoor verantwoordelijk is. Het hof heeft daarbij laten meewegen dat huurder niet weersproken heeft dat het probleem met de riolering destijds is veroorzaakt door het niet legen van de vetput waarvoor huurder verantwoordelijk was. Omdat de huurder het pand inmiddels verlaten had, zag het hof ook geen aanleiding meer om alsnog een deskundige te benoemen.

Opmerking

Opvallend hier is dat de zaak voor de huurder verkeerd uitpakt, omdat hij geen deugdelijk rapport heeft laten opstellen. Het rapport rept met geen woord over de stankoverlast, terwijl aangenomen mag worden dat deze overlast er mede toe heeft bijgedragen dat exploitatie van een goed renderend Chinees restaurant niet mogelijk bleek. Het gerechtshof Den Haag heeft huurder voor het door hemzelf ingebrachte verkeerde/onvolledige rapport afgestraft.

Bron: arrest hof Den Haag; ECLI:NL:GHDHA:2017:708

Tim Timmermans

Auteur: Tim Timmermans

mr T.A. (Tim) Timmermans

e-mail: timmermans@aens.nl

Tel: 085 – 48 77 409