Gedoogplicht “Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei” houdt stand

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch
Gedoogplicht “Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei” houdt stand

Het waterschap Vallei en Veluwe verlangt van de eigenaar van landgoed Reuversweerd te Brummen, dat hij gedoogt dat delen van zijn grond worden gebruikt als werkstrook ten behoeve van een dijkverlegging, ivm de gedoogplicht . De eigenaar vond dat niet zo’n goed idee, omdat hij delen van zijn grond tijdelijk niet zou kunnen gebruiken en … Meer lezenGedoogplicht “Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei” houdt stand

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

1.   Arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:250 (X / Gemeente Weert) Vergoeding deskundigenbijstand in kroonfase. Op grond van artikel 50 Ow komen kosten van een onteigeningsprocedure voor vergoeding in aanmerking (conform de dubbele redelijkheidstoets). In dit arrest is – de bestaande praktijk – bevestigd dat ook de kosten van de administratiefrechtelijke kroonfase … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging
Inlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had een vergunning verleend voor het vervangen van twee inlaatvoorzieningen door een nieuwe inlaatvoorziening. Met die voorziening wordt water vanuit de Rotte de Vliet ingelaten. In een procedure tegen dat besluit mag echter niet worden geklaagd over de hoogte van het waterpeil dat feitelijk met die inlaatvoorziening wordt … Meer lezenInlaatvoorzieining bepaalt het waterpeil niet

Aankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening
Aankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een gemeente op onroerend goed een voorkeursrecht (recht van eerste koop) vestigen, ook als de gemeente op dat moment niet van plan is om dat onroerend goed te kopen en als de gemeente geen aankoopbeleid heeft. Dit blijkt uit een recente uitspraak van 8 april … Meer lezenAankoopwens niet relevant bij vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

Hoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht

dertiende-penning-gebied
Hoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht

Agrariërs die in het verleden grond in ‘dertiende-penning-gebied’ hebben gekocht, maar die pas in 2015 op naam hebben gekregen, hoeven de dertiende penning niet te betalen. Zo luidt het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2015 over een geschil tussen enerzijds de heffers van het recht van dertiende penning en anderzijds de agrariërs … Meer lezenHoge Raad: aanslag dertiende penning onterecht

Agrariërs opgelet: plattelandswoning kan uw bedrijfsvoering belemmeren

plattelandswoning pacht erfpacht gedoogplicht bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging agri agrarisch
Agrariërs opgelet: plattelandswoning kan uw bedrijfsvoering belemmeren

Een plattelandswoning kan, anders dan de wetgever dacht, de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven wel degelijk belemmeren. Recente uitspraak Raad van State Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om (voormalige) bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven geschikt te maken voor bewoning door derden. Het was de bedoeling dat die derden, meestal “gewone” burgers zonder betrokkenheid bij het … Meer lezenAgrariërs opgelet: plattelandswoning kan uw bedrijfsvoering belemmeren

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)

Onteigeningsjurisprudentie: met onderwerpen zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht. 1.    Vonnis rechtbank Noord Nederland 17 september 2014, zaaknummer: C/19/927998 / HA ZA 12-132 (Landinrichting Laaghalen) Stigmaschade De rechtbank meent met de rechtbankdeskundige dat een tweetal niet in het inrichtingsplan opgenomen percelen landbouwgrond vanwege dat plan in waarde dalen. Want hoewel de percelen niet aan … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)

Agrarische grond mag als (woning)bouwgrond worden verkocht. Curieus… of toch niet?

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond
Agrarische grond mag als (woning)bouwgrond worden verkocht. Curieus… of toch niet?

Grond met een agrarische bestemming, mag afhankelijk van de omstandigheden worden verkocht als grond voor de bouw van een garage. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien vreemd. Maar, bouwgrond hoeft niet altijd een passende planologische bestemming te hebben. Hiervan biedt het arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 16 september 2014 (zaaknummer: ECLI:NL:GHSHE:2014:3657), een mooi … Meer lezenAgrarische grond mag als (woning)bouwgrond worden verkocht. Curieus… of toch niet?

Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

spuitzone gewasbescherming
Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Als er naast een locatie waar ziekten worden bestreden met spuitmiddelen al jaren (burger)woningen aanwezig zijn, hoeft er geen zogeheten “spuitzone” in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Althans, dat was het geval in een kwestie die speelde in Rhenoy (Geldermalsen). Het lijkt erop dat dit ook in andere situaties geldt. De gemeenteraad van Geldermalsen wilde … Meer lezenSpuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2014)

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2014)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1.    Uitspraak rechtbank Rotterdam 18 juni 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4914 (BBL / X) Eliminatie diverse bestemmingsplannen Onteigend werden percelen weiland met mogelijkheid tot realisatie van kassen. Bestemmingsplan “Groenzone Berkel-Pijnacker” … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (november 2014)