Overzicht planschadejurisprudentie, een lesje leren

Bent u actief in de planschade wereld? Dan mag u een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet missen. De Afdeling geeft daarin een overzicht van de stand van de jurisprudentie over een groot aantal planschadeaspecten.

Overzichtelijke behandeling planschade aspecten

Op 28 september 2016 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een planschadekwestie. De planschadekwestie zelf is niet opzienbarend, maar de uitspraak is dat wel. De Afdeling heeft geconstateerd dat in de rechtspraktijk behoefte bestaat aan een overzicht op hoofdlijnen van de Afdelingsjurisprudentie met betrekking tot de tegemoetkoming in planschade. In onderdeel 1.1 t/m 8.14 van de uitspraak behandelt de Afdeling een groot aantal onderwerpen. Daarbij verwijst de Afdeling naar haar jurisprudentie over die onderdelen.

De Afdeling staat onder meer stil bij:
–    planmaximalisatie;
–    vergelijken per planologische maatregel;
–    planologisch nadelige situatie;
–    waardebepaling;
–    inkomensderving;
–    vergoedbaarheid van planschade;
–    normaal maatschappelijk risico;
–    actieve en passieve risicoaanvaarding;
–    voorzienbaarheid;
–    compensatie anderszins;
–    kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand;
–    kostenvergoeding;
–    procedurele aspecten;
–    planschadeadviseur (partijdigheid);
–    toetsing door de bestuursrechter.

Het voert te ver om in deze blog het overzicht nog eens dunnetjes te becommentariëren; ik volsta hier met een aanbeveling om de uitspraak door te nemen en bij de hand te houden. Wij zien uit naar uitspraken waarin de Afdeling de stand van zaken van andere bestuursrechtelijke onderwerpen met ons doorneemt, zoals dat in de civielrechtelijke rechtspraak al wat regelmatiger gebeurt.

Klik hier voor de uitspraak.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

mr M.J.H. (Richard) van Baalen

E: rvbaalen@aens.nl

T: 085 – 48 77 408