Overzicht planschadejurisprudentie, een lesje leren

Bent u actief in de planschade wereld? Dan mag u een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet missen. De Afdeling geeft daarin een overzicht van de stand van de jurisprudentie over een groot aantal planschadeaspecten.

Overzichtelijke behandeling planschade aspecten

Op 28 september 2016 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een planschadekwestie. De planschadekwestie zelf is niet opzienbarend, maar de uitspraak is dat wel. De Afdeling heeft geconstateerd dat in de rechtspraktijk behoefte bestaat aan een overzicht op hoofdlijnen van de Afdelingsjurisprudentie met betrekking tot de tegemoetkoming in planschade. In onderdeel 1.1 t/m 8.14 van de uitspraak behandelt de Afdeling een groot aantal onderwerpen. Daarbij verwijst de Afdeling naar haar jurisprudentie over die onderdelen.

De Afdeling staat onder meer stil bij:
–    planmaximalisatie;
–    vergelijken per planologische maatregel;
–    planologisch nadelige situatie;
–    waardebepaling;
–    inkomensderving;
–    vergoedbaarheid van planschade;
–    normaal maatschappelijk risico;
–    actieve en passieve risicoaanvaarding;
–    voorzienbaarheid;
–    compensatie anderszins;
–    kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand;
–    kostenvergoeding;
–    procedurele aspecten;
–    planschadeadviseur (partijdigheid);
–    toetsing door de bestuursrechter.

Het voert te ver om in deze blog het overzicht nog eens dunnetjes te becommentariëren; ik volsta hier met een aanbeveling om de uitspraak door te nemen en bij de hand te houden. Wij zien uit naar uitspraken waarin de Afdeling de stand van zaken van andere bestuursrechtelijke onderwerpen met ons doorneemt, zoals dat in de civielrechtelijke rechtspraak al wat regelmatiger gebeurt.

Klik hier voor de uitspraak.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
  • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
  • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
  • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
  • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
  • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

  • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
  • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
  • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)