Wat is de succesformule van mediation?

Dit najaar viert men met en in verschillende gelederen het feit dat mediation tien jaar bestaat naast rechtspraak in Nederland. Mediation heeft een plek gekregen in ons rechtssysteem. Wat maakt mediation zo succesvol?

Conflicten oplossen

Als u of ik een conflict hebben waarvan het niet lukt om dat zelf op te lossen, kan dat conflict met behulp van anderen worden opgelost. Conflicten in het leven zijn onvermijdelijk, conflicten oplossen een keuze. Deskundigen in conflicthantering zijn bijvoorbeeld een advocaat, een arbiter, een rechter, een relatietherapeut, een mediator, een financieel adviseur. Wellicht bedenkt u zelf nog een deskundige.

Invoeren van mediation

Ongeveer tien jaar geleden is mediation als mogelijke conflictoplossingsmethode in ons rechtssysteem ingevoerd. Mensen die reeds in een gerechtelijke procedure zijn verwikkeld, worden tijdens de zitting door de rechter geïnformeerd over mediation. Daarnaast worden partijen voorafgaande aan een zitting per brief geïnformeerd over de mogelijkheid om in mediation hun onenigheid op te lossen.

In aanvang, tweede helft jaren negentig van de vorige eeuw, was de verwijzing naar mediation een try out. Inmiddels is de mogelijkheid om in mediation een verschil van inzicht op te lossen ingevoerd bij alle gerechten in Nederland. Bovendien vinden vele mensen op eigen initiatief een geschikte mediator, via het NMI Register, www.nmi-mediation.nl. Of via mond tot mond reclame door partijen die in mediation een goede ervaring hebben opgedaan.

Wat maakt mediation zo succesvol?

Van alle mediations die zijn gestart, slaagt ongeveer 65 tot 70%. De ervaring leert dat zelden alle problemen worden opgelost in een gerechtelijke procedure. Veelal zijn na een rechterlijke uitspraak de verhoudingen tenminste verstoord.

In mediation krijgen partijen de gelegenheid hun belangen tegenover elkaar uit te spreken. Als deze belangen voor een ieder helder worden, kunnen in mediation oplossingen worden gezocht om aan deze belangen tegemoet te komen. Over en weer erkende belangen worden over het algemeen, mits goed begeleid door een mediator, als een opluchting ervaren. Het moment dat partijen ervaren dat de ander werkelijk gehoord heeft waar het hem of haar om gaat is cruciaal.

Partijen hebben in mediation een eigen aandeel in de oplossing van het conflict. Dit zorgt ervoor dat de door mensen zelf aangedragen oplossingen beter worden nagekomen dan wanneer iemand, een deskundige, de oplossing aandraagt. De oplossing die wordt aangedragen zorgt er niet voor dat het conflict ook werkelijk is opgelost.

Door het conflict in mediation zelf op te lossen, is de verstandhouding (veel) minder getroebleerd dan na een uitspraak of advies door een deskundige.

Vrijwilligheid in vertrouwen

Vrijwillige deelname in alle vertrouwelijkheid maakt mediation ook succesvol. Immers, een gerechtelijke procedure, dan wel de hulp van een arbiter of een andere ingeschakelde deskundige, zorgt voor verplichte deelname aan het proces. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Partijen kunnen de mediation op elk gewenst moment beëindigen. Om een geschil aan te pakken en op te lossen is vrijwilligheid een groot goed.

Snelheid

Iedereen die een vlotte afdoening van een conflict wenst, doet er goed aan mediation te overwegen. Vrijwel elk conflict leent zich voor mediation. Mediation levert alle partijen winst op.

Kosten

Een plezierige bijkomstigheid is dat de kosten voor mediation over het algemeen gesproken door partijen worden gedeeld, hetgeen aanzienlijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure of het inschakelen van andere deskundigen, die meestal door de deelnemer per uur worden betaald.

Meer informatie 

Om een conflict aan te pakken en op te lossen moet de kwestie voor alle partijen zo open mogelijk zijn. Een conflict heeft openheid nodig. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, het is iets waar ik sinds ik mediator ben geworden steeds meer van overtuigd ben geraakt. Openheid en conflict zijn niet elkaars tegenpolen. Ze zorgen ervoor dat partijen een geschil ‘achter zich krijgen’ en mensen kunnen doorgaan met hun leven zonder de ergernis van een geschil dat energie kost.

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie over mediation? Vanzelfsprekend ben ik bereid uw vragen telefonisch of volgens afspraak te beantwoorden.

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, ondernemingsrecht. Met name (agrarische) personenvennootschappen. Geregistreerd mfn mediator voor de rechtbank, het gerechtshof te Arnhem.

Loopbaan

Wilma de Jongh studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na haar studie werkte zij tot 2004 als bedrijfsadviseur bij CBTB en later GLTO. Naast deze werkzaamheden volgde zij de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Ook volgde zij een opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Sinds 2002 was Wilma als mediator betrokken bij ruim 150 mediations. Dat gebeurde zowel op eigen initiatief van partijen als op verwijzing. Sinds 2005 is Wilma als mediator en advocaat werkzaam bij A&S Advocaten.

Via A&S Advocaten bied ik juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en familierecht. Cliënten zijn meestal ondernemers, met een accent op agrarische ondernemers. Afhankelijk van de keuze van de cliënt treed ik op als advocaat of als mediator. Als advocaat sta ik met beide benen op de grond zonder te bakkeleien over peanuts. Als mediator begeleid ik cliënten in het conflict dat hen verdeeld houdt. In dat geval houden cliënten zelf de regie en hun verantwoordelijkheid voor hun problemen waarbij ik als mediator hen ondersteun in het vinden van oplossingen.

Ik rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ik in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleiding biedt mij een uitstekende verdieping als professional om het mens-zijn en professioneel handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar mijn passie voor de natuur is ontstaan. Verder houd ik van hardlopen, fietsen, koken, fitness, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Nevenactiviteiten
Gastdocent Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelorvak mediation. Periode 2004 en 2005

Publicaties

  • “Mediation en ouderschapsplan”, tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, april 2005 te samen geschreven met prof. Dr. K. de Hoog, bijzonder hoogleraar gezinssociologie en gezinsbeleid, Wageningen Universiteit.
  • “Tussen partners”, gezamenlijke juridische keuzen tijdens scheiding gebaseerd op gezinsenquête te NIBUD voor de Nederlandse Gezinsraad (NGR), Den Haag