Beoogd gebruik van bouwwerk illegaal? Dan geen vergunning!

Indien ten behoeve van nieuwbouw of legalisatie een vergunning wordt aangevraagd voor een bouwwerk, moet niet alleen worden bekeken of het bouwwerk an sich in het bestemmingsplan past. Als aannemelijk is dat het bouwwerk zal worden gebruikt op zodanige wijze dat strijd ontstaat met het bestemmingsplan, mag de gevraagde vergunning niet worden verleend.

Dit uitgangspunt, dat in de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) al vaker aan de orde is geweest, wordt in de uitspraak van de Afdeling van 30 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2311) bevestigd aan de hand van een mooi praktijkvoorbeeld.

Aan de orde is het volgende. Een huiseigenaar had bij zijn vijver een vlonder en natuurstenen tuinmuurtje gebouwd. Echter, de vlonder en het muurtje waren niet in de tuin (met tuinbestemming) gebouwd, maar op het naastgelegen perceel. Dat perceel eigendom van een ander. Op dat perceel rust de bestemming “Groen – landschappelijk”, waarbinnen bouwwerken mogen gebouwd voor landschappelijke afscherming.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland vindt dat de vlonder en het muurtje niet binnen de bestemming passen, en wil deze situatie evenmin legaliseren door een vergunning af te geven. De huiseigenaar/bouwer is het daarmee niet eens, en hij krijgt van de rechtbank gelijk. De rechtbank vindt namelijk (samengevat) dat de vlonder en het muurtje passen binnen de bestemming “Groen – landschappelijk”.

De Afdeling is het daar niet mee eens, en geeft het college alsnog gelijk. Dat doet de Afdeling, omdat uit foto’s blijkt dat de vlonder en het muurtje door de huiseigenaar worden gebruikt als onderdeel van zijn tuin (en dus niet als onderdeel van de groen-landschappelijke bestemming). De Afdeling lijkt wel iets te voelen voor de redenering dat het muurtje kan worden beschouwd als een landschappelijke afscherming (die binnen de bestemming past) maar vindt dat niet voldoende, omdat het muurtje nu eenmaal niet als landschappelijke afscherming maar als onderdeel van de tuin wordt gebruikt.

Tip

Vermoedt u dat uw buurman zijn (legalisatie)vergunning gaat gebruiken voor een doel dat niet in de aanvraag staat, en hindert dat u? Staart u zich niet blind op de vraag of het bouwwerk binnen de planregels past, maar onderzoek ook het aannemelijk te maken is dat het voorgenomen gebruik ontoelaatbaar is.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
  • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
  • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
  • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
  • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
  • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

  • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
  • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
  • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)