Bescherming erfgenamen tegen schulden verbeterd per 1 sept. 2016

Deze nieuwe wet verbetert de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden.

Dit gebeurt door de regeling voor zuivere aanvaarding te verduidelijken. Onder nieuw recht is er pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Verder komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen, waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

Met deze nieuwe wetgeving worden erfgenamen beter beschermd bij negatieve nalatenschappen.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl