De bestemming “agrarisch” sluit hobbymatig gebruik niet uit

Wanneer een perceel grond de bestemming “agrarisch” heeft, kan hobbymatig gebruik hiervan zijn toegestaan.

Situatie

Een persoon houdt op een perceel landbouwgrond hobbymatig paarden. De bestemming van dit perceel is “Agrarisch met waarden – Landschap. Een derde heeft (kennelijk) last van de paarden en vraagt om handhaving van het bestemmingsplan, omdat het gebruik volgens hem in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente legt een last onder dwangsom op en de paardenhouder maakt hiertegen succesvol bezwaar. De derde gaat tegen het besluit in beroep bij de rechtbank en die geeft deze derde gelijk.

Oordeel Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt als volgt. Het perceel is bestemd voor agrarisch gebruik. In de planvoorschriften is agrarisch gebruik niet gedefinieerd. Het hobbymatig houden van paarden kan worden aangemerkt als agrarisch gebruik als bedoeld in die bepaling en is toegestaan op gronden met de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschap”. De rechtbank heeft dit niet juist geoordeeld. De gemeente mag niet handhaven.

Conclusie

Paarden kunnen op veel meer landbouwgronden foerageren dan eerder werd aangenomen. AbRS 27 maart 2013, zaaknummer 201207081/1/A1.

 

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon

E: jkroon@aens.nl

T: 085 – 48 77 406