Familieprocesrecht: stuiting verjaring

Inleiding: stuiting verjaring

Ex-partners die in een gerechtelijke procedure de getroffen schikking laten vastleggen in een proces-verbaal moeten zich realiseren dat een verjaringstermijn van 5 jaar geldt. Geen 20 jaar zoals de vrouw van mening was. Een proces-verbaal dat tijdens de zitting wordt opgesteld kan niet op een lijn worden gesteld met een rechterlijk vonnis heeft de Hoge Raad bepaald.

Casus

Tijdens de relatie leent de vrouw aan de man forse geldbedragen. De relatie strandt. De man betaalt de geleende geldsommen niet terug aan de vrouw, waarop de vrouw conservatoir derdenbeslag laat leggen. Vervolgens wordt de man door de vrouw gedagvaard. In deze procedure treffen zij een schikking. Partijen komen overeen dat de man aan de vrouw € 95.000,– zal voldoen. Als de man voldoet zal de vrouw het beslag opheffen. De gesloten overeenkomst wordt op hun verzoek vastgelegd in een proces-verbaal tijdens de zitting. Dit proces-verbaal wordt op 20 maart 2008 opgesteld en door de vrouw aan de man betekend op 18 september 2008.

De man betaalt niet. De man vordert opheffing van het beslag op 24 februari 2014, met als argument dat de vordering van de vrouw is verjaard.

De vrouw voert verweer en stelt zich op het standpunt dat een verjaringstermijn van 20 jaar van toepassing is. De vrouw start hierover een procedure en vangt in drie instanties bot.

Oordeel

Op 27 november 2015 laat de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3423) zich hierover uit. Als partijen tijdens een schikking in een gerechtelijke procedure de overeenkomst laten bekrachtigen in een proces-verbaal, is de vordering die de vrouw op de man heeft een vordering uit overeenkomst en daarvoor geldt een termijn van 5 jaar. De vrouw had dus binnen 5 jaar de vordering moeten opeisen.

De getroffen overeenkomst in een proces-verbaal kan dus niet op één lijn worden gesteld met een vonnis, waarvoor een verjaringstermijn van 20 jaar geldt. Een overeenkomst tussen partijen die in een proces-verbaal wordt vastgelegd, is niet hetzelfde als een vonnis.

De verplichting van de man om te voldoen verjaart 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Hij diende vóór 21 juli 2008 te voldoen. De vrouw had vóór 21 juli 2008 de man moeten attenderen op de betaling.

Tip

Door een vordering tijdig te stuiten, wordt verjaring van een vordering voorkomen en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Verjaring stuiten kan door schriftelijke aanmaning of mededeling, waarin ondubbelzinnig het recht op nakoming op de vordering wordt voorbehouden.

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

mr ir W. (Wilma) de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

T: 085 – 48 77 405