Hoofdelijke aansprakelijkheid vennootschap onder firma na echtscheiding

Vele ondernemingen in de agrarische sector en het MKB worden uitgeoefend in een personenvennootschap. Meestal een vennootschap onder firma. Een vennootschap tussen echtgenoten wordt doorgaans om fiscale redenen aangegaan. Maar wat gebeurt er bij een echtscheiding?

Aansprakelijkheid

Wat zijn de gevolgen van de vennootschappelijke aansprakelijkheid voor het vermogen? Vennoten zijn hoofdelijk verbonden voor verbintenissen van de vennootschap. Hierdoor is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Schuldeisers zijn vrij in de keuze om de vennoten aan te spreken, zowel beiden als één van hen, tot betaling van de gehele schuld.

Vennootschap onder firma & echtscheiding

Een ex-echtpaar waren vennoten in een vennootschap onder firma. Bij echtscheiding spreken zij af dat de vrouw de onderneming voortzet. In het echtscheidingsconvenant leggen zij vast dat degene die de onderneming voortzet schulden van de vennootschap als eigen schulden zal voldoen en dat de fiscale claims tot 31 december 2010 voor rekening van beiden komen, ieder voor een gelijk deel.

Belastinginspecteur

Vervolgens wordt een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd door de Inspecteur en wordt de man, die de vennootschap niet heeft voortgezet, aansprakelijk gesteld voor de naheffingsaanslag in de periode 2008-2009.

Wat zegt de rechtbank?

De belastingschulden zijn ontstaan in de tijd dat beide vennoten deelnamen in de vennootschap. De man is hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Het feit dat de vrouw de vennootschap als eenmanszaak heeft voortgezet en zij een regeling hebben getroffen voor de betaling van schulden doet daaraan niet af. Het convenant is bindend voor partijen die het convenant sloten, niet voor derden.

Tip

De inhoud van een overeenkomst tot vennootschap en een echtscheidingsconvenant heeft verstrekkende gevolgen. Denk hierover eerst na voordat u een handtekening plaatst.

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

mr ir W. (Wilma) de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

T: 085 – 48 77 405