Nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

Beperkte huwelijksgemeenschap: Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap. De beoogde inwerkingtreding van deze ingrijpende wijziging is 1 januari 2017. Het huidige wettelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen is een stelsel dat Nederland als een van de weinige landen ter wereld heeft en dat al sinds 1838. De indieners van het wetsvoorstel vinden dat het tijd is voor een nieuw stelsel met een beperkte huwelijksgemeenschap. Dit sluit beter aan bij de hedendaagse rechtsopvattingen.

Inhoud wetsvoorstel

Uitgangspunt is dat alleen de verdiensten van echtgenoten tijdens het huwelijk in de beperkte gemeenschap vallen. De bezittingen en de schulden die de echtgenoten al voor het sluiten van het huwelijk hadden, vallen niet in de gemeenschap, evenmin als de goederen tijdens het huwelijk verkregen op grond van erfenis of schenking. Bij testament of bij de schenking kan de erflater/schenker bepalen dat een erfenis/schenking wel in de beperkte gemeenschap valt. Hebben partijen echter goederen die voor het huwelijk al gezamenlijk eigendom waren, bijvoorbeeld een woning, dan vallen deze goederen ook in de beperkte gemeenschap. Voor het ondernemingsvermogen is een specifieke bepaling opgenomen. Als tijdens het huwelijk een onderneming wordt opgericht dan valt die in de beperkte gemeenschap. Had een echtgenoot al voor het huwelijk een onderneming, dan maakt deze geen deel uit van de beperkte gemeenschap. Er ontstaan aldus drie vermogens: het privévermogen van elk van de echtgenoten en het vermogen van de beperkte gemeenschap.

Veranderingen ten opzichte van het huidige stelsel

De indieners vinden dat het wetsvoorstel meer van deze tijd is en aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het blijven werken van vrouwen en het toegenomen aantal echtscheidingen. Grote veranderingen zijn de volgende. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven privé. Voorhuwelijkse schulden van de ene echtgenoot kunnen in het nieuwe stelsel niet meer op het privévermogen van de ander worden verhaald. Nu dienen huwelijkse voorwaarden te worden gemaakt door aanstaande echtgenoten die geen algehele gemeenschap van goederen willen. In het wetsvoorstel draait die situatie om. De beperkte huwelijksgemeenschap wordt het wettelijk uitgangspunt. Willen aanstaande echtgenoten toch een algehele gemeenschap van goederen dan kunnen zij dit bij de notaris middels huwelijkse voorwaarden regelen. Ook ouders hoeven in tegenstelling tot nu niet meer naar de notaris om uitsluitingsclausules te maken bij erfenissen en schenkingen. Ook hier draait de situatie om. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de beperkte gemeenschap, tenzij in een testament of bij de schenking is bepaald dat dit wel het geval is, de zogeheten insluitingsclausule.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel zal nu worden behandeld door de Eerste Kamer. Of het ongewijzigd wordt aangenomen is nog afwachten. De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2017. Als het doorgaat dan is in ieder geval zeker dat het huwelijksvermogensrecht in Nederland ingrijpend wijzigt, en dat er een einde komt aan het wettelijk uitgangspunt van de algehele gemeenschap van goederen.

Femke Hilderink

Auteur: Femke Hilderink

Email: fhilderink@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, echtscheidingsmediation, erfrecht

Loopbaan
Femke Hilderink studeerde af in Groningen in het Nederlands Recht met als hoofdrichting Bedrijfsrecht. Sinds haar afstuderen in 2003 werkt Femke als advocaat bij A&S Advocaten, waar zij zich specialiseerde in het familierecht. In dit kader rondde zij in 2009 de juridische specialisatieopleiding van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS) af, waarmee zij haar specialisatie verdiepte in onder andere alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, en kinderen en scheiding. Aansluitend volgde zij de mediationopleidingen van de vFAS, waarna zij ook als echtscheidingsmediator werkzaam is. Femke staat particulieren en ondernemers bij met een accent op agrarische ondernemers.

Persoonlijk
“Het familierecht heeft mijn speciale aandacht gekregen vanwege de veelzijdigheid. De combinatie van de juridische vraag en de persoonlijke kant van mensen en hun levens spreekt mij aan. Elke zaak is weer anders. Mijn kracht zit in juridische zorgvuldigheid en betrokkenheid bij de cliënt. Het geeft mij voldoening om cliënten bij te staan bij het regelen van de gevolgen van een scheiding, waarna ze weer verder kunnen met hun leven. In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek, en geniet ik van het Gelderse landschap.”

Nevenactiviteiten
Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators  (de vFAS, www.vfas.nl en www.verder-online.nl).

Blogartikelen geschreven door mr F.C. (Femke) Hilderink