Waardevermindering bij bodemverontreiniging PCB

Waardevermindering van perceel wordt gelijk gesteld aan de saneringskosten.

Situatie

Partijen hebben in 2013 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van een bedrijf. Deze zag onder andere op de verkoop en de levering van een bedrijfsterrein. Voor de levering was bekend dat het terrein ernstige verontreiniging met PCB’s bevatte. Daarop hebben partijen een depotovereenkomst gesloten. Onderdeel van die depotovereenkomst was dat partijen samen een adviseur zouden benoemen die de waardevermindering door de PCB-verontreiniging zou vaststellen. Deze deskundige heeft de waardevermindering op € 8.000,– exclusief BTW vastgesteld. De koper vond dit te laag en heeft daarop een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De rechtbank is van oordeel dat de verkoper zijn standpunt dat sprake is van een bindend advies, niet langer handhaaft, aangezien hij op de zitting bij de rechtbank heeft ingestemd met benoeming door de rechtbank van een deskundige. Partijen zijn overeengekomen dat de waardevermindering van het terrein moet worden gelijk gesteld met de saneringskosten. Uitgaande van de functionele variant komt de deskundige op een bedrag van € 89.609,45. Op dat bedrag stelt de rechtbank het bedrag van de waardevermindering vast. Dat de koper inmiddels het terrein heeft verkocht aan een derde voor 50% minder dan zij ervoor aan de verkoper heeft betaald, doet daaraan niet af, aldus de rechtbank.

Rechtbank Limburg 1 februari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:766.

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

Telefoonnummer: 0317-425300
E-mail: jkroon@aens.nl

Praktijkgebieden
Agrarisch Recht (mest, betalingsrechten en andere subsidies, pacht en productierechten), bestuursrecht (ruimtelijke ordening) en algemeen burgerlijk recht.

Loopbaan
Jacoline Kroon studeerde veeteelt aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na een korte loopbaan in het agrarisch praktijkonderzoek koos zij voor een rechtenstudie. Haar kennis op beide studievlakken combineerde zij in eerste instantie bij een groot agrarisch accountantskantoor. Sinds 2006 werkt Jacoline werkzaam A&S Advocaten en sinds 2019 ook als partner.

Persoonlijk
“In mijn vrije tijd speel ik graag viool, onder meer in een symfonieorkest. Bij mooi en minder mooi weer maak ik graag foto’s van het Nederlandse landschap. In mijn foto’s komt opnieuw de passie voor het agrarische naar voren.”

Nevenactiviteiten

  • lid vereniging voor Agrarisch recht
  • lid vereniging voor Agrarisch recht advocaten
  • gastdocent Van Hall Larenstein
  • gastdocent VLB-opleiding
  • divers (kerkelijk) bestuurswerk